Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Uppdrag att utarbeta en gemensam rekommendation om bevarandeåtgärder (2017)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater utarbeta en gemensam rekommendation om bevarandeåtgärder i syfte att nå bevarandemålen i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank.

Redovisning

Havs- och vattenmyndigheten ska senast den 1 oktober 2018 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Publicerad: 2018-01-31

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen