Planering, förvaltning och samverkan

För att bevara, restaurera och nyttja hav, sjöar, vattendrag och fiskeresursen på ett hållbart sätt, krävs en övergripande planering där vi samverkar med våra grannländer. Här hittar du information om havsplaner, internationellt arbete och vägledningar för nationellt och internationellt förvaltningsarbete.