Tillgänglighetsredogörelse

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här hittar du en beskrivning av hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet och eventuella kända tillgänglighetsproblem. Du kan också rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från havochvatten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckas uppfylla alla kriterier i WCAG.

  • Vi har idag ett stort antal PDF-filer som går att ladda ner från vår webbplats som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar kontinuerligt med justeringar för att kunna erbjuda tillgänglighetsanpassade PDF-filer.
  • Vi har filmer på vår webbplats som inte är textade och syntolkade. Vi har bedömt att de här filmerna har så stort informationsvärde för de flesta av våra besökare även utan text att vi valt att publicera dem ändå. Vi arbetar även här med att ta fram rutiner och verktyg för att kunna erbjuda textade filmer.
  • Det kan finnas bilder som saknar alt-texter på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete kommer att på kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter för alla bilder.
  • Webbplatsen hämtar in information från andra webbplatser via iframes. En del av våra inramade webbplatser är inte tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar kontinuerligt med justeringar för att kunna erbjuda tillgänglighetsanpassade inramade webbplatser.
  • Vissa sidor kan kräva horisontell skroll i mobilt läge på grund av långa ord.
  • Vissa element i våra tredjeparts-lösningar och integrerade tjänster har otillräcklig kontrast. Dessutom kan det på vissa ställen vara svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus.

Arbete med att förbättra tillgängligheten görs kontinuerligt.

Oskäligt betungande anpassning

Havs- och vattenmyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av havochvatten.se.

Senaste bedömningen gjordes den 25 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 september 2020.

Publicerad: 2020-07-02
Uppdaterad: 2020-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion