Om webbplatsen

Syftet med havochvatten.se är att beskriva våra ansvarsområden och ge verktyg och stöd i genomförandet av miljöarbetet. Vi strävar efter att innehållet på webbplatsen ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.