Mina sidor

Välj inloggning

Publika e-tjänster

Publika e-tjänster hittar du på sidan E-tjänster och blanketter.

Glömt lösenord?

Om du har ett konto för inloggning med en giltig e-postadress kan du få ett nytt lösenord ifall du har glömt av ditt nuvarande lösenord.

Inloggning e-legitimation

I vissa av våra e-tjänster där inlogg krävs så kan man identifiera sig med hjälp av e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk id-handling som på ett enkelt och säkert sätt hjälper dig att legitimera dig digitalt. För att det ska vara möjligt för dig att logga in med e-legitimation behöver ditt personnummer vara registrerat som en del av dina inloggningsuppgifter hos HaV.

Läs mer om e-legitimation här.

Byta lösenord eller ändra andra registrerade uppgifter

Gå till sidan Byt lösenord om du vill byta ditt lösenord eller sidan Uppdatera profil om du behöver ändra andra registrerade uppgifter.

Krav på lösenordet:

  • minst 8 tecken
  • minst 1 tecken eller siffra i lösenordet
  • både VERSALER och gemener
  • inte å, ä eller ö

Vilka kan logga in?

På Havs- och vattenmyndighetens interna webbsida finns fördjupat innehåll och tjänster för vissa yrkesgrupper. Här kan medarbetare ta del av intern information, yrkesfiskare använda elektroniska tjänster och andra myndigheter ta del av informationen i databaser. För att kunna logga in krävs användarnamn och lösenord.

Du som har frågor om din inloggning kan även vända dig till:

  • Havs- och vattenmyndighetens FMC (Centrum för fiskerikontroll)
  • tel 0771-10 15 00
  • Skicka e-post till FMC. Öppettider 8:00 - 16:30.

För att ansöka om användarkonto för Badplatsen gå till självadministrationen där du fyller i namn, mobilnummer, e-post och kommun så skapas en användare som sedan knyts till aktuell kommun.

Har du frågor om inloggning kan du skicka e-post till badvatten@havochvatten.se.

Personer med behörighet att hantera ansökningar om tillfälliga överlåtelser av pelagiska och demersala fiskerättigheter/fiskemöjligheter eller personer som är i behov av behörigheter och som har frågor om sin inloggning kan vända sig till Tillståndsenheten på Havs- och vattenmyndigheten. Mejla frågor till fiskeratt@havochvatten.se.

Du som har frågor om din inloggning kan även vända dig till:

  • Havs- och vattenmyndighetens FMC (Centrum för fiskerikontroll)
  • tel 0771-10 15 00
  • Skicka e-post till FMC. Öppettider 8:00 - 16:30.