Hitta på sidan

Logga in

Logga in med ditt användarnamn eller din e-postadress samt lösenord.

Logga in

Logga in på havochvatten.se.

Driftinformation

Det finns ingen driftinformation att visa

Glömt lösenord?

Om du har ett konto för inloggning med en giltig e-postadress kan du få ett nytt lösenord ifall du har glömt av ditt nuvarande lösenord.

Inloggning e-legitimation

I vissa av våra e-tjänster där inlogg krävs så kan man identifiera sig med hjälp av e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk id-handling som på ett enkelt och säkert sätt hjälper dig att legitimera dig digitalt.

Läs mer om e-legitimation här.

Inloggning för yrkesfiskare

Du som har frågor om din inloggning kan även vända dig till:

  • Havs- och vattenmyndighetens FMC (Centrum för fiskerikontroll)
  • tel 0771-10 15 00
  • Skicka e-post till FMC. Öppettider 8:00 - 16:30.

Inloggning för användare av Badplatsen

För att ansöka om användarkonto för Badplatsen gå till självadministrationen där du fyller i namn, mobilnummer, e-post och kommun så skapas en användare som sedan knyts till aktuell kommun.

Har du frågor om inloggning kan du skicka e-post till badvatten@havochvatten.se.

Inloggning för användare av Fiskerätt

Personer med behörighet att hantera ansökningar om tillfälliga överlåtelser av pelagiska och demersala fiskerättigheter/fiskemöjligheter eller personer som är i behov av behörigheter och som har frågor om sin inloggning kan vända sig till Tillståndsenheten på Havs- och vattenmyndigheten. Mejla frågor till fiskeratt@havochvatten.se.

Inloggning för användare av Spårbarhetssystemet

Du som har frågor om din inloggning kan även vända dig till:

  • Havs- och vattenmyndighetens FMC (Centrum för fiskerikontroll)
  • tel 0771-10 15 00
  • Skicka e-post till FMC. Öppettider 8:00 - 16:30.

Vilka kan logga in?

På Havs- och vattenmyndighetens interna webbsida finns fördjupat innehåll och tjänster för vissa yrkesgrupper. Här kan medarbetare ta del av intern information, yrkesfiskare använda elektroniska tjänster och andra myndigheter ta del av informationen i databaser. För att kunna logga in krävs användarnamn och lösenord.

Byta lösenord eller ändra andra registrerade uppgifter

Gå till sidan Byt lösenord om du vill byta ditt lösenord eller sidan Uppdatera profil om du behöver ändra andra registrerade uppgifter.

Krav på lösenordet:

  • minst 8 tecken
  • minst 1 tecken eller siffra i lösenordet
  • både VERSALER och gemener
  • inte å, ä eller ö

För dig som är anställd på Havs- och vattenmyndigheten

Om du är HaV-anställd och befinner dig inne på ett av våra kontor; tryck CTRL ALT DELETE och välj Ändra lösenord.

Om du är HaV-anställd men befinner dig någon annanstans än på något av våra kontor, kan du alltid byta lösenord på den här sidan.

Byter du (HaV-anställd) lösenord utanför våra kontor får du komma ihåg att du bara har bytt lösenord på dina tjänster (förutom Agresso och vCatch) men inte på själva datorn.

Lösenordet för datorn kommer att ändras automatiskt nästa gång du är inne på något av våra kontor, då du loggar in med ditt nya lösenord.

Problem med lösenordsbyte

Kontakta IT-supporten om du har problem med inloggning och lösenord.