Bidrag, utlysningar och anslag

Ekonomiska stöd är viktiga verktyg i arbetet för en bättre havs- och vattenmiljö. Här finns information om bidrag till åtgärder samt aktuella utlysningar. Här finns även information om Havs- och vattenmiljöanslaget och ersättning för viltskador.