Bidrag, utlysningar och anslag

Miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag kräver resurser. Våra och andras anslag, bidrag och utlysningar är kraftfulla verktyg som ska leda till en bättre förvaltning av våra vatten.