Blanketter för anslag 1:11

Hitta på sidan

Här hittar du blanketter för del- och slutrapportering inom havs- och vattenmiljöanslaget.

Projekt som beviljats tidigare år ska använda vår blankett för slutrapportering om det inte finns andra villkor i beslutet. För fleråriga projekt gäller även att en delrapport ska skickas in i början av varje projektår. Det står i beslutet om bidrag vilka datum som del- och slutrapport ska skickas in. EU-projekt, Interreg och LIFE, ska slutrapportera på särskilda blanketter nedan.

Notera att ekonomisk rapportering sker i blanketterna och att en ekonomisk redovisning ska bifogas som bilaga.

Blanketter

Publicerad: 2018-04-12
Uppdaterad: 2023-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion