Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag

Hitta på sidan

Kalkning av sjöar och vattendrag mot försurning har bedrivits sedan slutet av 1970-talet. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att kalkningsverksamheten och beviljar statsbidrag till länsstyrelserna.

Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta länsvisa åtgärdsplaner där bland annat kalkningsobjekt, kalkmängder och provtagningsprogram beskrivs. För närvarande sker kalkning av sjöar och vattendrag i sjutton län.

Huvudmannen, som ofta är en kommun, erhåller statsbidrag från länsstyrelsen för att genomföra kalkningsåtgärderna. Huvudmannen ansvarar för spridningsplanering och genomförande av kalkningsåtgärderna och rapporterar utförda åtgärder till länsstyrelsen. På uppdrag av länsstyrelsen kan huvudmannen sköta hela eller delar av effektuppföljningen. Vanligtvis uppgår statsbidraget till 85 eller 100 procent av kostnaden för kalkning.

Mer information

Publicerad: 2024-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion