HAVS- OCH VATTEN­MYNDIGHETEN

Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna

 • Städning av stränderna är en stor och återkommande utgift för kommunerna utmed kusten. Foto: Daniel Mattson
  Aktuellt

  Vill du bidra till att minska marin nedskräpning?

  På grund av sitt geografiska läge och omgivande havsströmmar är Bohuskusten på västkusten särskilt drabbad av ilandflutet skräp från Nordostatlanten. Gemensamma insatser från länderna kring Nordostatlanten är därför nödvändiga för att förebygga och minska tillförseln. Ospar (havsmiljörättskonventionen för Nordostatlanten) bjuder nu in alla som är intresserade av att minska marin nedskräpning att besvara en digital enkät.
 • Dykare från danska företaget JD Contractor ska tömma Skytteren på olja. Foto: JD Contractor
  Aktuellt

  Sveriges miljöfarligaste vrak töms på olja

  Nu ska oljan tas upp från Skytteren, som ligger på 74 meters djup 10 km utanför Lysekil. Vraket klassas som Sveriges miljöfarligaste. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, leder operationen.
  – Vi räknar med att kunna befria havet från kanske fyrahundra tusen liter olja, säger Fredrik Lindgren, utredare vid HaV.
 • Siklöjan fiskas för sin rom. Foto: Linus Vedung/HaV
  Aktuellt

  Siklöjebeståndet i Bottniska viken minskar

  Beståndet av siklöja har minskat kontinuerligt de senaste åren. I höst kan därför max 454 ton siklöja fångas – en halvering jämfört med 2020.
  – Det är ett nödvändigt beslut för att det ska finnas fisk kvar i framtiden. Beståndet som helhet har blivit mindre och mängden unga siklöjor har minskat kraftigt, säger Martin Karlsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
 • Signalkräftor
  Aktuellt

  Kräfttider – har du koll på fiskereglerna?

  I Sverige fiskar vi både flodkräfta och signalkräfta. Signalkräftan klassificeras som en invasiv främmande art eftersom den sprider kräftpest och utgör ett hot mot den inhemska flodkräftan. För att signalkräftan inte ska sprida sig ytterligare har HaV infört ett hanteringsområdet där det är tillåtet att fiska arten och ytterligare bestämmelser för att inte sprida kräftpest.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vår organisations resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. 

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

HaV arbetar efter den statliga värdegrunden. Vi har också egna värdeord för att belysa hur vi vill samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden.

Porträtt.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Funderar du på hur det är att jobba på Havs- och vattenmyndigheten? Här berättar Fredrik T Lindgren om sin roll som verksjurist.