HAVS- OCH VATTEN­MYNDIGHETEN

Vi arbetar på regeringens uppdrag för

bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av

sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna

  • Våtmark
    Aktuellt

    Våtmarkerna i fokus i dag

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – s...

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vår organisations resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. 

På HaV arbetar vi efter den statliga värdegrunden. Den handlar om att myndigheter ska genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt och vara fria från korruption. Det handlar också om hur vi bemöter varandra och vår omvärld. .

Porträtt.

Funderar du på hur det är att jobba på Havs- och vattenmyndigheten? Här berättar Fredrik T Lindgren om sin roll som verksjurist.