HAVS- OCH VATTEN­MYNDIGHETEN

Vi arbetar på regeringens uppdrag för

bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av

sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna

 • Kraftverk i Säveån
  Aktuellt

  Läs mer om vattenkraftens miljöprövning

  Det har varit flera inslag i media de senaste veckorna om vattenkraftens miljöprövning. Här är en bakgrund till det arbete som inleddes för snart f...
 • Britta Werme, geograf
  Aktuellt

  Tre frågor till Britta Werme

  Geograf på HaV:s miljöinformationsenhet och engagerad i arbetet med GIS, geografiska informationssystem, ett område som har begåvats med en alldele...
 • Aktuellt

  ”Vi strandstädar havsbotten!”

  4 000 hummertinor, 850 havskräftburar, flera mil garn och kilometervis med trålvajer. Så många förlorade fiskeredskap har yrkesfiskare draggat upp ...
 • Aktuellt

  Åtgärdsprogram ska förbättra läget för flodnejonögat

  Förbättra bevarandearbetet och utöka kunskapen om flodnejonögat. Det är två syften med ett åtgärdsprogram, som har tagits fram av Länsstyrelsen Väs...

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vår organisations resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. 

På HaV arbetar vi efter den statliga värdegrunden. Den handlar om att myndigheter ska genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt och vara fria från korruption. Det handlar också om hur vi bemöter varandra och vår omvärld. .

Porträtt.

Funderar du på hur det är att jobba på Havs- och vattenmyndigheten? Här berättar Fredrik T Lindgren om sin roll som verksjurist.