Följ oss på Twitter
HaV ansvarar för uppföljningen av tre av miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt…
Visa tweet
I morgon, 1 april, #havsöringspremiär på #Västkusten. Lycka till om du ska ut, men tänk på reglerna – t ex att…
Visa tweet
Intensified dialogue among marine spatial planning practitioners and hands-on discussions on planning issues.…
Visa tweet