Följ oss på Twitter
@LillyPeacocke @SeaAndSociety @uniofgothenburg We recommend you to contact @SLU_aqua
#hav fördelar miljonbidrag för ökad biologisk mångfald, där invasiva främmande arter är ett hot. Medel tilldelas bl…
Visa tweet
Nu är Östersjöns fiskekvoter klara för 2020. Det blir ett fortsatt förbud av torskfiske i östra Östersjön.
Visa tweet