HAVS- OCH VATTEN­MYNDIGHETEN

Vi arbetar på regeringens uppdrag för

bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av

sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna

 • Pigghajen (Squalus acanthias) är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas. Foto: Marco Pennbrant/Azote
  Aktuellt

  Frågor och svar om bifångst av pigghaj

  Den 12 maj visade SVT Västnytt ett inslag om pigghajar som tagits som bifångst på Västkusten. Vi på HaV får många frågor från media och allmänhet. ...
 • Nypressad pellets bestående av sediment mixat med benmjöl i händer
  Aktuellt

  Är sjösediment framtidens gödsel?

  ”Som man sår får man skörda” lyder ordspråket. Dessutom ökar skörden med gödsel. Men kan framtida livsmedelsproduktion gödslas med näringsrika sedi...
 • Therese Elfström, utredare vid HaV, presenterar rapporten Vatten i landskapet – från källa till hav på Havs- och vattenforum 18 maj. Foto: Natalie Greppi
  Aktuellt

  Tre frågor till Therese Elfström

  Utredare vid HaV och en av författarna till den nyligen publicerade rapporten Vatten i landskapet – från källa till hav. Rapporten presenteras på H...
 • Fritidsfiskare i Vindelälven, Ammarnäs, Sorsele kommun. Foto: Richard Lidén
  Aktuellt

  Allt fler fritidsfiskar

  Fritidsfisket ökade markant både 2019 och 2020. 1, 7 miljoner svenskar fritidsfiskar, efter många olika arter. Det visar en undersökning som Statis...

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vår organisations resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. 

På HaV arbetar vi efter den statliga värdegrunden. Den handlar om att myndigheter ska genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt och vara fria från korruption. Det handlar också om hur vi bemöter varandra och vår omvärld. .

Porträtt.

Funderar du på hur det är att jobba på Havs- och vattenmyndigheten? Här berättar Fredrik T Lindgren om sin roll som verksjurist.