Följ oss på Twitter
Nästa vecka öppnar anmälan till Havs- och vattenforum. Årets tema är ”Anpassning till klimatförändringar”. Den 4-5…
Visa tweet
Igår deltog HaV i invigningen av Östersjöhuset på Skansen dit alla kan gå för att lära sig mer om Östersjöns unika…
Visa tweet
Förslaget finns nu ute för granskning på vår hemsida:
Visa tweet