HAVS- OCH VATTEN­MYNDIGHETEN

Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna

 • Badstrand. Foto: Natalie Greppi
  Aktuellt

  Antalet EU-bad ökar i Sverige

  En rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, visar att antalet registrerade EU-bad fortsätter att öka, från 438 inför förra året till 445 inför årets badsäsong.
 • Vatten i förgrund. En bit ut ligger en båt med fyra personer i.
  Aktuellt

  Laxfiskepremiär i Bottenviken

  Den 17 juni startar årets laxfiske i Bottenviken. Det är ett unikt och viktigt fiske som har stor regional och lokal betydelse, både för de som fiskar...
 • Flygfoto över algblomning vid Utholmen utanför Gotland. Foto: André Maslennikov/Azote
  Aktuellt

  Marina informationscentraler för frågor och observationer

  Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på fråg...
 • Invasiva stillahavsostron på havsbotten i Trälsundet utanför Strömstad
  Aktuellt

  Fyra snabba om aktuella invasiva arter

  Hallå där Erland Lettevall, utredare på miljöövervakningsenheten, det är mycket om invasiva främmande arter i media just nu, både i rikspress som DN o...
 • En kusträddare plockar upp skräp som spolats iland längs Sveriges västkust. Foto: Maja Kristin Nylander
  Aktuellt

  Policylabb ska minska marint plastskräp

  Genom att testa sig fram i en verklighetstrogen labbmiljö ska HaV, Naturvårdsverket och Sotenäs kommun utveckla nya arbetssätt för att minska det marina plastskräpet. Innovationsmyndigheten Vinnova stöttar arbetet.
 • Vy vöer Göteborg och Göta älv
  Aktuellt

  Så formades myndigheten - Tio år med HaV

  I juli firar Havs- och vattenmyndigheten 10 år. Hur var starten 2011 och vad har hänt sedan dess? I en intervju berättar dåvarande generaldirektör Björn Risinger, nuvarande generaldirektör Jakob Granit och Andreas Carlgren, dåvarande miljöminister, om arbetet med att forma myndigheten.
 • Vad kan en vanlig människa göra för våra hav? Att bry sig, skaffa kunskap och att agera tycker HaV:s gd Jakob Granit är en bra start. Foto: Kristin Lidell
  Aktuellt

  Tre frågor till HaV:s generaldirektör Jakob Granit

  … som är en av talarna vid ett seminarium på Världshavsdagen 8 juni. Dagen uppmärksammar FN:s årtionde för havsforskning 2021-2030.
 • Skärgårdsvy, hav och klippor.
  Aktuellt

  Gemensam strategi visar vägen framåt för svenskt fiske och vattenbruk

  Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket överlämnar nu en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 2021-2026 till regeringen. Strategin, som följs av handlings­planer för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk, ger en gemensam målbild och pekar ut en väg framåt. Arbetet har skett i bred samverkan med näringarna, berörda intresse­­organisationer samt andra berörda myndigheter och lärosäten.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vår organisations resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. 

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

HaV arbetar efter den statliga värdegrunden. Vi har också egna värdeord för att belysa hur vi vill samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden.

Porträtt.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Funderar du på hur det är att jobba på Havs- och vattenmyndigheten? Här berättar Fredrik T Lindgren om sin roll som verksjurist.