Följ oss på Twitter
Nu öppnar anmälan till #havforum20. Årets Havs- och vattenforum hålls på Svenska mässan i Göteborg den 26-27 maj. T…
Visa tweet
Projekt som rör #kalkning, #fiskevård, lokala #vattenvårdsprojekt (LOVA) och skydd av hotade arter får i år dela på…
Visa tweet
Här får du en inblick i ett spännande pilotprojekt hos @Lst_Jkpg_lan . Med hjälp av en ny metod ska översta sjösedi…
Visa tweet