HAVS- OCH VATTEN­MYNDIGHETEN

Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna

 • Fiskenät, foto: Eva S Andersson
  Aktuellt

  Råd för draggningar efter förlorade fiskeredskap

  Upptags- och draggningsinsatser efter förlorade fiskeredskap är en relativt ny åtgärd men allt fler insatser utförs, vilket är mycket positivt. Nu finns några råd att följa för den som planerar en draggningsinsats och för de som handlägger ansökningar gällande draggningar.
 • Den som besöker stranden vid Gröderhamnsvik i Lysekils kommun möts av den här skylten. Foto: Håll Sverige Rent
  Aktuellt

  Skyltar med ovanligt budskap

  Den som strosar på stränder vid Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak möts av skyltar med ett ovanligt budskap: ”Strandstädare se hit! Vi ber di...
 • Laxkvoten ökar med drygt 2 000 laxar till drygt 29 000 laxar för år 2021. Foto: Ingemar Pettersson/Azote
  Aktuellt

  Fler laxar får fångas i Norrland – och fisket EU-anpassas

  HaV har nu, efter en remissrunda, fattat beslut som bland annat innebär EU-anpassning av de svenska reglerna för laxfiske med fasta redskap. Dessutom ...
 • Aktuellt

  Välkommen till årets Havs- och vattenforum

  Välkommen till årets Havs- och vattenforum den 25 – 26 maj för alla oss som är engagerade i att förvalta, utveckla och bygga en hållbar grön och blå e...
 • Nu sitter skyltarna uppe och så här ser det ut vid Borasjöns rastplats, längs E20. Personerna på bilden från vänster: Daniel Bergdahl (Länsstyrelsen i Örebro län), Niclas Hjerdt (SMHI), Robert Almstrand (HaV) och Sören Stenefjord (entreprenör för vägverkets rastplats).
  Aktuellt

  Nya skyltar visar vattnets långa väg till havet

  Med nästan lika långt till Västerhavet som till Östersjön känns havet avlägset. Men, det vi gör här påverkar till slut havet. Nu har SMHI, Länsstyrelsen i Örebro län och HaV satt upp nya informationsskyltar vid vattendelaren mellan Västerhavet och Östersjön.
 • Bakom ett beslut om att stänga ett område ligger alltid ett kontrollresultat från en sjökontroll där större mängder av unga individer av nordhavsräka eller vissa fiskarter har upptäckts. Foto: Natalie Greppi
  Aktuellt

  Realtidsstängningar skyddar unga räkor och fisk

  Hittills under våren har HaV beslutat om tre så kallade realtidsstängningar i Skagerrak och Nordsjön. Den senaste gäller från 22 april till 6 maj. Syftet med dessa stängningar är att skydda områdena med hög förekomst av ung räka eller unga individer av torsk, kolja, gråsej och vitling.
 • Östersjöpopulationen är klassad som akut hotad (Critically Endangered) ) på den svenska rödlistan. Foto: Susanne Viker/HaV
  Aktuellt


  Pådrag ska hjälpa den hotade Östersjötumlaren

  I Östersjön finns bara runt 500 tumlare kvar och de hotas av bland annat buller, fiske och fartygstrafik. Med start 26 april och en månad framåt gör HaV och Kustbevakningen extrainsatser, pådrag, i havet längs med Skånes sydkust. Syftet är att kolla de ljudskrämmor som ska hålla tumlarna borta från fiskegarnen.
 • I Gullspångsälvens strömmande vatten lever den unika Gullspångslaxen. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland
  Aktuellt

  Fler Gullspångslaxar behövs

  Laxarna måste bli betydligt fler om vi ska kunna rädda den hotade Gullspångslaxen. Det kräver i sin tur en omfattande restaurering av Gullspångsälvens nedre delar. Det konstateras i slutrapporten från projektet GRAP (GullspångRiverActionPlan).

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vår organisations resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. 

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

HaV arbetar efter den statliga värdegrunden. Vi har också egna värdeord för att belysa hur vi vill samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden.

Porträtt.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Funderar du på hur det är att jobba på Havs- och vattenmyndigheten? Här berättar Fredrik T Lindgren om sin roll som verksjurist.