HAVS- OCH VATTEN­MYNDIGHETEN

Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna

Aktuellt

 • Per Hall, professor vid Göteborgs universitet.
  Aktuellt 25 september 2020

  Hallå där, Per Hall…

  … professor vid Göteborgs universitet och nyligen hemkommen från en forskningsexpedition, finansierad av HaV, där man har tagit prover och mätt hur my...
 • Hummertina
  Aktuellt 18 september 2020

  Dags för hummerfiske

  Premiär för hummerfisket 2020 är den 21 september kl. 07.00. Fritidsfiskare får fiska fram till och med den sista november och yrkesfiskare fram till ...
 • Grävmaskin i vatten
  Aktuellt 15 september 2020

  Hög tid att restaurera våra ekosystem

  Att gemensamt försöka återställa skadade ekosystem över hela världen är syftet med det som FN döpt till Decade on Ecosystem Restoration. Under tioårsp...
 • Hand med pasthandske håller upp små fiskar.
  Aktuellt 10 september 2020

  I höst får mer siklöja fångas

  880 ton. Så mycket siklöja får tas upp av trålfisket i Bottenviken i höst. Förra året var infiskningstaket 700 ton.
 • svea vid invigningen
  Aktuellt 7 september 2020

  Fem frågor till Anna Hasslow…

  … utredare vid HaV och den som tidigare i somras lämnade in Sveriges årliga rapport för den datainsamling som utförs under EUs datainsamlingsförordning, DCF.
 • Svenska Högarna
  Aktuellt 3 september 2020

  Sveriges största marina reservat invigt

  Ett rikt marint djurliv kännetecknar ögruppen Svenska Högarna, som ligger längst ut i Stockholms ytterskärgård. Länsstyrelsen i Stockholms län har utökat reservatet som med sina 61 000 hektar blir Sveriges största marina reservat. Havs- och vattenmyndigheten har bidragit till att det har blivit verklighet. Den officiella invigningen hölls 2 september.
 • puff för nyhet om bottentrålning
  Aktuellt 2 september 2020

  Generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden med möjlighet till begränsade undantag

  Havs- och vattenmyndigheten redovisar hur ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden kan se ut. Och hur möjlighet till begränsade undantag kan framgå i förvaltningsplaner för att kunna tillåta bottentrålning om detta inte utgör ett hot mot utpekade bevarandevärden - en omvänd ordning jämfört med idag.

Bli en av oss

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vår organisations resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. 

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

HaV arbetar efter den statliga värdegrunden. Vi har också egna värdeord för att belysa hur vi vill samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

"Varje ärende är unikt så jag får lära mig något nytt vid varje ny upphandling. Jag måste vara alert och ha bra koll inom mitt yrkesområde."