HAVS- OCH VATTEN­MYNDIGHETEN

Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna

 • Abborre (Perca fluviatilis) i akvarium på BSSC, Skansen
  Aktuellt

  Ny rapport: Hur mår fisk och skaldjur i hav och sjöar?

  Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar institutionen för akvatiska resurser vid SLU Aqua tillståndet för de mest fiskade arterna i Sverige, och gör bedömningar om hur fisket bör utvecklas för att vara hållbart.
 • Det 80 meter långa arbetsfartyget Vina används vid undersökningarna av Skytteren.
  Aktuellt

  Miljöfarligaste vraket undersöks åter

  Mellan 400 000 och 500 000 liter olja kan finnas kvar i fartyget Skytteren som sjönk 1942 vid Måseskär på västkusten, i höjd med Lysekil och cirka tio...
 • Jane Turpie, senior forskare vid University of Cape Town
  Aktuellt

  5 frågor till Jane Turpie…

  … forskare vid University of Cape Town och engagerad i det internationella nätverket Environment for Development som i går (25 februari) presenterade ...
 • Björn Sjöberg, verksamhetsstrateg på HaV
  Aktuellt

  Hallå där, Björn Sjöberg...

  … verksamhetsstrateg på HaV och engagerad i SAMHAV, Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor, som möts 26 februari. SAMHAV samlar ett 40-tal...
 • Barn på stranden.
  Aktuellt

  Året som gått – årsredovisning 2020 

  Havs- och vattenmyndighetens årsredovisning 2020 är en samlad beskrivning av myndighetens uppdrag och årets resultat. Både ekonomiskt och för miljö och samhälle.
 • En tumlare i vattenytan
  Aktuellt

  Åtgärdsprogram ska hjälpa hotad småval

  I Östersjön finns bara cirka 500 tumlare kvar och populationen är klassad som akut hotad. Nu ska ett åtgärdsprogram, som ska fastställas av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, förhoppningsvis ge den lilla valen en ljusare framtid.
 • Händer tvättas under vattenkran.
  Aktuellt

  Mångmiljonstöd ska ge tryggare dricksvattenförsörjning

  64 miljoner kronor, uppdelat på två år. Det fördelar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, till länsstyrelserna runt om i landet. De i sin tur stöttar lokala miljöprojekt.
 • Dricksvattenskylt.
  Aktuellt

  Vägledning om vattenskyddsområden

  HaV lanserar nu en ny vägledning om att inrätta och förvalta vattenskyddsområden. Den ska stödja vattenproducenter, länsstyrelser och kommuner i deras arbete med att skydda vårt dricksvatten.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vår organisations resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. 

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

HaV arbetar efter den statliga värdegrunden. Vi har också egna värdeord för att belysa hur vi vill samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden.

Porträtt.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Funderar du på hur det är att jobba på Havs- och vattenmyndigheten? Här berättar Fredrik T Lindgren om sin roll som verksjurist.