HAVS- OCH VATTEN­MYNDIGHETEN

Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna

 • Drönarbild på ålfiske
  Aktuellt

  Regelbundna kontroller minskar det illegala ålfisket

  Regelbundna och tätare kontroller. Kameraförsedda drönare som effektivt kan söka av områden längs kusten och upptäcka olagliga fiskeredskap. Två saker som bidragit till att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) nu ser att det illegala fisket efter den utrotningshotade ålen minskar i de områden som övervakas.
 • Miljöbild Antarktis.
  Aktuellt

  Sverige får nyckelroll för att bevara Antarktis marina liv

  Att bevara de marina, levande tillgångarna i Antarktis – det är målet för The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. I höst får Sverige en nyckelroll när HaV:s generaldirektör Jakob Granit blir ordförande för kommissionen som leder arbetet.
 • fiskerikontroll
  Aktuellt

  Samarbete för effektivare fiskerikontroll

  Tätare samarbete mellan myndigheterna. Ökad digitalisering. Mer fokus på det olagliga och orapporterade fisket. Så vill Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Kustbevakningen (KBV) utveckla fiskerikontrollen.
 • Aktuellt

  Fiskevårdsprojekt gav rekordmånga laxar

  Antalet laxar som passerar fiskvägarna i Jockfall och Linafallet i Norrbotten har ökat rejält på senare tid. En bidragande del till den glädjande ökningen är att länsstyrelsen i Norrbotten renoverat fiskvägarna under vintern 2019. HaV har finansierat arbetet med cirka 2,8 miljoner kronor.
 • dricksvatten fotograf: natalie greppi
  Aktuellt

  EU:s nya dricksvattendirektiv godkänt

  Den 23 oktober 2020 fattade EU:s ministerråd beslut om att anta förslaget till ett nytt dricksvattendirektiv. Det nya direktivet ska bidra till att framtidssäkra både dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen i EU.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vår organisations resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. 

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

HaV arbetar efter den statliga värdegrunden. Vi har också egna värdeord för att belysa hur vi vill samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden.

Porträtt.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Funderar du på hur det är att jobba på Havs- och vattenmyndigheten? Här berättar Fredrik T Lindgren om sin roll som verksjurist.