Officiell statistik

Sveriges officiella statistik för havs- och vattenmiljö och fiske.

Vårt arbete med Sveriges officiella statistik

HaV är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige i enlighet med Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.

Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer de uppsatta kvalitetskriterierna i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken.

Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar det statliga statistiksystemet i Sverige.

Myndigheten beslutar själv om statistikens innehåll och omfattning, det vill säga vilka statistikprodukter som tas fram. Du är alltid välkommen att kontakta samordnarna om önskemål om, eller ge synpunkter på, förändringar i myndighetens officiella statistik.

Vi har tagit fram en rutin för processen officiell statistik som definierar vad som inkluderas i myndighetens ansvar för den officiella statistiken samt hur vi arbetar med den.

Vår officiella statistik

Enligt förordning (2001:100) om den officiella statistiken är vi ansvariga för officiell statistik inom statistikområdet Fiske samt inom statistikområdet Havs- och vattenmiljö.

Statistikområden

Ämnesområde

Jord-, skogsbruk, fiske

Miljö

Statistikområde

FiskeHavs- och vattenmiljö

Statistikprodukter

Det yrkesmässiga fisket i havet

Kust och hav- miljötillstånd: tillförsel av fosfor och kväve till kusten

 

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Sötvatten - miljötillstånd

 

Fritidsfisket i Sverige

 

Publiceringsplan för myndighetens officiella statistik

I slutet av varje år tar myndigheten fram en plan för vilka statistikprodukter som kommer publiceras under det kommande året.

Publiceringar 2022

Statistik för yrkesfiske i havet under 2021

Planerade publiceringar

Yrkesfiske i havet under 2021

Datum

November

2022-01-14

December

2022-01-28

Det yrkesmässiga fisket i havet 2021, slutlig statistik

2022-06-10

Statistik för yrkesfiske i havet under 2022

Planerade publiceringar

Yrkesfiske i havet under 2022

Datum

Januari

2022-02-25

Februari

2022-03-25

Mars

2022-04-29

April

2022-05-27

Maj

2022-07-01

Juni

2022-08-26

Juli

2022-08-26

Augusti

2022-09-30

September

2022-10-28

Oktober

2022-11-25

Övriga publiceringar 2022

Planerade publiceringar

Publicering

Datum

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2021

2022-06-10

Fritidsfisket i Sverige 2021

2022-06-30

Kust och hav – miljötillstånd

2022-02-28

Sötvatten – miljötillstånd

2022-12-01

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveries officiella statistik.

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2021-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion