Vårt arbete med Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveries officiella statistik.

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

HaV är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige i enlighet med Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.

Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer de uppsatta kvalitetskriterierna i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken.

Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar det statliga statistiksystemet i Sverige.

Myndigheten beslutar själv om statistikens innehåll och omfattning, det vill säga vilka statistikprodukter som tas fram. Du är alltid välkommen att kontakta samordnarna om önskemål om, eller ge synpunkter på, förändringar i myndighetens officiella statistik.

Vi har tagit fram en rutin för processen officiell statistik som definierar vad som inkluderas i myndighetens ansvar för den officiella statistiken samt hur vi arbetar med den.

Vår officiella statistik

Enligt förordning (2001:100) om den officiella statistiken är vi ansvariga för officiell statistik inom statistikområdet Fiske samt inom statistikområdet Havs- och vattenmiljö.

Statistik
ÄmnesområdeJord-, skogsbruk, fiskeMiljö

Statistikområde

Fiske

Havs- och vattenmiljö

Statistikprodukter

Det yrkesmässiga fisket i havet

Kust och hav- miljötillstånd: tillförsel av fosfor och kväve till kusten

 

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Sötvatten - miljötillstånd

 

Fritidsfisket i Sverige


 

Publiceringsplan för myndighetens officiella statistik

I slutet av varje år tar myndigheten fram en plan för vilka statistikprodukter som kommer publiceras under det kommande året.

Publiceringar 2020

P‌ubliceringsplan 2020

Yrkesfiske i havet

Datum

Det yrkesmässiga fisket i havet under november 2019

2020-01-10

Det yrkesmässiga fisket i havet under december 2019

2020-01-31

Det yrkesmässiga fisket i havet under januari 2020

2020-02-28

Det yrkesmässiga fisket i havet under februari 2020

2020-03-27

Det yrkesmässiga fisket i havet under mars i 2020

2020-04-24

Det yrkesmässiga fisket i havet under april 2020

2020-05-29

Det yrkesmässiga fisket i havet 2019, slutlig statistik

2020-06-12

Det yrkesmässiga fisket i havet under maj 2020

2020-06-26

Det yrkesmässiga fisket i havet under juni 2020

2020-08-28

Det yrkesmässiga fisket i havet under juli 2020

2020-08-28

Det yrkesmässiga fisket i havet under augusti 2020

2020-09-25

Det yrkesmässiga fisket i havet under september 2020

2020-10-30

Det yrkesmässiga fisket i havet under oktober 2020

2020-11-27

P‌ubliceringsplan 2020

Yrkesfiske i sötvatten

Datum

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2019

2020-06-12

 

P‌ubliceringsplan 2020

Fritidsfiske

Datum

Fritidsfisket i Sverige 2019

2020-07-02


P‌ubliceringsplan 2020

Kust och hav – miljötillstånd

Datum

Kust och hav – miljötillstånd:
Tillförsel av kväve och fosfor till kusten år 2018

2020-02-28

Kust och hav – miljötillstånd:
Tillförsel av kväve och fosfor till kusten år 2017

2020-02-28


P‌ubliceringsplan 2020

Sötvatten – miljötillstånd

Datum

Sötvatten- miljötillstånd 2016–2018

2020-02-28

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion