Officiell statistik

Sveriges officiella statistik för havs- och vattenmiljö och fiske.

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.
Havs- och vattenmyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom fiske och havs- och vattenmiljö.

Vi ansvarar bland annat för att statistiken är

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad.

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen:

logotyp för Sveriges officiella statistik

Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats: www.scb.se/sos

Vår officiella statistik

Enligt förordning (2001:100) om den officiella statistiken är vi ansvariga för officiell statistik inom statistikområdet Fiske samt inom statistikområdet Havs- och vattenmiljö.

Statistikområden

Ämnesområde

Jord-, skogsbruk, fiske

Miljö

Statistikområde

FiskeHavs- och vattenmiljö

Statistikprodukter

Det yrkesmässiga fisket i havet

Kust och hav- miljötillstånd: tillförsel av fosfor och kväve till kusten

 

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Sötvatten - miljötillstånd

 

Fritidsfisket i Sverige

 

Länk till SCB - Statistikmyndigheten

Publiceringskalender med officiell och annan statistik.

Publiceringsplan för HaV:s officiella statistik

I slutet av varje år tar myndigheten fram en plan för vilka statistikprodukter som kommer publiceras under det kommande året.

Publiceringar 2024

Statistik för yrkesfiske i havet under 2023

Planerade publiceringar

Yrkesfiske i havet under 2023

Datum

November

2024-01-112

December

2024-01-26

Det yrkesmässiga fisket i havet 2023, slutlig statistik

2023-06-07

Statistik för yrkesfiske i havet under 2024

Planerade publiceringar

Yrkesfiske i havet under 2024

Datum

Januari

2024-03-01

Februari

2024-03-22

Mars

2024-04-26

April

2024-05-31

Maj

2024-06-28

Juni

2024-08-30

Juli

2024-08-30

Augusti

2024-09-27

September

2024-10-25

Oktober

2024-11-29

Övriga publiceringar 2024

Planerade publiceringar

Publicering

Datum

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2023

2024-06-07

Fritidsfisket i Sverige 2023

2023-06-19

Kust och hav – miljötillstånd

2024-12-02

Sötvatten - miljötillstånd

*

* Ingen publicering planerad för 2024