Officiell statistik

Sveriges officiella statistik för havs- och vattenmiljö och fiske.

Vårt arbete med Sveriges officiella statistik

HaV är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige i enlighet med Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.

Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer de uppsatta kvalitetskriterierna i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken.

Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar det statliga statistiksystemet i Sverige.

Myndigheten beslutar själv om statistikens innehåll och omfattning, det vill säga vilka statistikprodukter som tas fram. Du är alltid välkommen att kontakta samordnarna om önskemål om, eller ge synpunkter på, förändringar i myndighetens officiella statistik.

Vi har tagit fram en rutin för processen officiell statistik som definierar vad som inkluderas i myndighetens ansvar för den officiella statistiken samt hur vi arbetar med den.

Vår officiella statistik

Enligt förordning (2001:100) om den officiella statistiken är vi ansvariga för officiell statistik inom statistikområdet Fiske samt inom statistikområdet Havs- och vattenmiljö.

Statistik
ÄmnesområdeJord-, skogsbruk, fiskeMiljö

Statistikområde

Fiske

Havs- och vattenmiljö

Statistikprodukter

Det yrkesmässiga fisket i havet

Kust och hav- miljötillstånd: tillförsel av fosfor och kväve till kusten


Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Sötvatten - miljötillstånd


Fritidsfisket i SverigePubliceringsplan för myndighetens officiella statistik

I slutet av varje år tar myndigheten fram en plan för vilka statistikprodukter som kommer publiceras under det kommande året.

Publiceringar 2021

Statistik för yrkesfiske i havet under 2021

Planerade publiceringar

Yrkesfiske i havet under 2021

Datum

November

2021-01-08

December

2021-01-29

Det yrkesmässiga fisket i havet 2020, slutlig statistik

2021-06-11

Statistik för yrkesfiske i havet under 2021

Planerade publiceringar

Yrkesfiske i havet under 2021

Datum

Januari

2021-02-26

Februari

2021-03-26

Mars

2021-04-30

April

2021-05-28

Maj

2021-07-02

Juni

2021-08-27

Juli

2021-08-27

Augusti

2020-10-01

September

2021-10-29

Oktober

2021-11-26

Övriga publiceringar 2021

Planerade publiceringar

Publicering

Datum

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2020

2021-06-11

Fritidsfisket i Sverige 2020

2021-06-18

Kust och hav – miljötillstånd

-

Sötvatten – miljötillstånd

-


Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveries officiella statistik.

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2021-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion