Kartor och geografisk information

Här hittar du tillgänglig geografisk miljöinformation, kartor och annan geografisk data.

Kartor och geodata som tjänster

En visningstjänst fungerar som en kartversion av den geografiska informationen. För att nå själva geodatat använder vi tjänster för direktkomst eller nedladdning.

Mer om karttjänster och geodata du når direkt från HaV.

Se även tips på miljörelaterade karttjänster och geodata från andra organisationer.