Skicka kartor och geodata

Hitta på sidan

Rekommendationer för hur du bäst skickar geografisk information till oss på HaV.

Teknisk standard vid leverans av miljöinformation

För att skicka geografiska filer, följ våra rekommendationer för format samt koordinatangivelser i vår policy för teknisk standard.

Använd gärna en karttjänst för geodata

Med en karttjänst menas en länk till en publicerad tjänst för geodata på Internet. Finns möjligheten att nå de geografiska beskrivningarna via en sådan publicerad karttjänst är detta förstahandsvalet.

Här kan du läsa mer om karttjänster.

En kartbild gör det tydligare

För att ange områden, koordinater med mera när du kommunicerar med HaV rekommenderar vi en digital version kompletterat med en förtydligande kartbild.

Några tips för kartbilder:

  1. Ange alltid vilket koordinatsystem som används i kartan.
  2. Ta gärna med skala eller skalstock i kartbilden.


Publicerad: 2015-09-21
Uppdaterad: 2023-07-05
Sidansvarig: Webbredaktion