Skicka kartor och geodata

Hitta på sidan

Rekommendationer för hur du bäst skickar geografisk information till oss på HaV.

För att ange områden, koordinater mm när du kommunicerar med HaV rekommenderar vi en digital version kompletterat med en förtydligande kartbild. För den digitala versionen använd text eller geodata beroende på vad syftet är, men använd gärna både och när det är möjligt.

Hur du anger koordinater i text

För att ange koordinater till havs rekommenderar HaV latitud/longitud och på land antingen SWEREF 99 TM eller latitud/longitud.

Skriv koordinaterna i textform på formaten ovan om koordinaterna i slutändan är tänkta att dokumenteras eller publiceras i text.

Exempel: 57°42,996'N 011°58,242'E eller N 6401193 E 319564

I båda fallen blir onoggrannheten på koordinaterna under en meter. Den noggrannhet som behövs eller är lämplig kan förstås variera från fall till fall och du bör anpassa antalet decimaler i latitud och longitud efter detta.

Du kan testa dina koordinaters noggrannhet här: Visa koordinater på en karta.

Not: undvik att använda en koordinatform med grader, minuter och sekunder då denna form har visat sig lätt att missförstå.

Mer om koordinater.

Använd gärna en karttjänst för geodata

Med en karttjänst menas en länk till en publicerad tjänst för geodata på Internet.

Finns möjligheten att nå de geografiska beskrivningarna via en sådan publicerad karttjänst är detta förstahandsvalet. Kartjänsten vara en tjänst för direktåtkomst.

Mer om karttjänster.

Geodata som filer

För geodatafiler använd filformaten:

  • GML eller Shapefile: för punkter, linjer och ytor i vektorform.
  • GeoTIFF: för rasterdata.

En kartbild gör det tydligare

En kartkopia i form av en bild är alltid bra för att förtydliga det digitala materialet.

Några tips för kartbilder:

  • Ange alltid vilket koordinatsystem som används i kartan.
  • Ta gärna med skala eller skalstock i kartbilden.
  • För områden och gränser blir noggrannheten större om de avgränsande linjerna inte görs för tjocka.
Publicerad: 2015-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion