Vägledning, föreskrifter och lagar

Vi är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Här har vi samlat alla vägledningar, föreskrifter och lagar som vi tar fram och förhåller oss till.