Lagstiftning, direktiv och förordningar

Samlad information om den lagstiftning vi förhåller oss till. Miljöbalken utgör navet i den svenska miljölagstiftningen och kompletteras av flera förordningar och föreskrifter.

Vi ska vara pådrivande, stödjande och samlande inom vårt ansvarsområde vid genomförandet av miljöpolitiken, och vi ska verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna.

Vårt mål med förvaltningen är levande hav, sjöar och vattendrag, till glädje och nytta för alla.

Förordning (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten.