Hitta på sidan

Havsplaneringsdirektivet

Under senare år har trycket ökat på Europas havsområden och traditionella sektorer som sjöfart och fiske har fått konkurrens av den ökande vindkraften till havs. Europeiska kommissionen ser därför ett behov av samarbete och lösningar över nationsgränserna.

I juli 2014 beslutades om EU-direktiv för havsplanering. Det officiella namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering och finns att läsa på EU lex webbsida

Direktivet ska införlivas i respektive lands nationella lagstiftning senast 2016.

Senast 2021 ska medlemsländerna ha tagit fram havsplaner.

Mer information om havsplanering i Sverige och i EU finns på sidan Havsplanering.

Publicerad: 2015-03-16
Sidansvarig: Webbredaktion