Havsplanering

Havsplanerna kommer att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar när de beslutar, planerar eller ger tillstånd för olika verksamheter i olika delar av havet.

Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Här hittar du de förslag till havsplaner som vi lämnade till regeringen i december 2019. Foto: Ingvar Lagenfelt


Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till havsplaner för Sverige. Havsplanerna kommer att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar när de beslutar, planerar eller ger tillstånd.

Tidigare samråd och granskning

För att få bra och förankrade havsplaner har vi haft avstämning, samråd och granskning. Där tog vi emot förbättringsförslag och synpunkter.

  1. Avstämning i tidigt skede, dialog om utkast till havsplanerna – avslutad.
  2. Samråd om förslag till havsplaner, 15 februari till 15 augusti 2018 – avslutad.
  3. Granskning av förslag till havsplaner, 14 mars till 14 juni 2019 – avslutad.

Dialogen pågick till december 2019 då vi lämnade ett förslag på havsplaner till regeringen. Nu bereder regeringen förslaget.

Se hela tidplanen.

Om havsplanering

Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. En havsplan visar lämplig användning av havet. Planering handlar om att styra mot den framtid vi vill ha.

Viktiga dokument för havsplaneringen:

  1. Havsplaneringsförordningen
  2. Färdplan för havsplanering
  3. Nulägesbeskrivning

Läs fler rapporter och annan dokumentation om havsplanering.

Nyheter om havsplanering

Prenumerera på nyheter om havsplanering om du är intresserad av senaste nytt.

KOMPIS – kommunal planering i statlig samverkan

Tidigare kunde kommuner få bidrag som förstärkning för att förbereda och göra översiktsplanering i havet. Resultatet därifrån används nu.

Havsplanering internationellt

Vi samarbetar med våra grannländer om havsplanering. Vi har också sidor på engelska om havsplanering.

Roller och ansvar

Vi är ansvariga för att ta fram havsplaner i Sverige, läs mer om vad vi och andra är ansvariga för.