Havsplanering

Havsplanering bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vägleda om hur havet ska användas. Havet och dess användning förvaltas genom olika typer av regleringar och åtgärder där havsplanering är ett av flera verktyg.

I Sverige ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för havsplaneringsprocessen och framtagandet av planförslag som regeringen beslutar.

Havsplanering bedrivs i många länder. Inom EU ska alla länder med kust ha havsplaner. Det finns också många internationella samarbeten om havsplanering.

Nyheter om havsplanering