Havsplanering

Havsplanering

Havsplanering bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vägleda om hur havet ska användas. Havet och dess användning förvaltas genom olika typer av regleringar och åtgärder där havsplanering är ett av flera verktyg.

Aktuellt om havsplanering

I Sverige ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för havsplaneringsprocessen och framtagandet av planförslag som regeringen beslutar.

Havsplanering bedrivs i många länder. Länder med kust inom EU ska ha havsplaner på plats senast 2021. Det finns också många internationella samarbeten om havsplanering.