Havsplanerare möts i Bottenviken

Den 26-27 mars håller Havs- och vattenmyndigheten ett möte som ska förbättra det internationella samarbetet inom kustnära havsplanering. Syftet är att det ska bli bättre havsplaner för alla och öka kunskapen om problem och behov när det gäller gränsöverskridande blå tillväxt. På mötet närvarar havsplanerare från Sverige, Finland och Åland, både på lokal, regional och nationell nivå.

Havsplanering är ett verktyg för att förvalta och utveckla haven långsiktigt, hur vi både ska använda och vårda haven. Havsplanering är också ett viktigt verktyg för att genomföra EU:s havspolitik. Planeringen ska bidra till blå tillväxt och stödja arbetet med att nå god miljöstatus. Ett mål med EU:s havsplaneringsdirektiv är att främja att ländernas havsplaner stämmer överens i de hav som är gemensamma för flera länder.

- Mötets fokus är att låta havsplanerare i Sverige, Finland och Åland mötas för att diskutera vilka behov som finns för att göra bättre planer tillsammans. Vi vill gärna att många havsplanerare på kommunal och regional nivå kommer på mötet och bidrar med värdefull kunskap, säger Susanne Gustafsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Det finns en del områden som är extra viktiga att fokusera på. På mötet i mars står fiske och energi, det vill säga havsbaserad vindkraft och kablar samt marin utveckling på agendan.

- Vi har kartlagt alla de aktiviteter som är kända för att identifiera gränsöverskridande konflikter, till exempel behöver vi förstå var Finska och Åländska yrkesfiskare fiskar i Sveriges vatten och tvärtom. Just fisket och fisken kan påverkas av var och hur vindkraftsparker byggs, både positivt och negativt, så det ska vi också fördjupa oss i. Båda de två branscherna är viktiga för länderna i FIAXSE och bidrar till viktiga kustnära arbetstillfällen längs norrlandskusterna.

Pan Baltic Scope

Mötet är en del av projektet Pan Baltic Scope. Pan Baltic Scope pågår 2018-2019 och handlar om havsplanering i Östersjön och Bottniska viken. Projektet leds av HaV tillsammans med ansvariga myndigheter från EU-länderna runt Östersjön samt Åland. Ytterligare partners är Östersjöländernas samarbetsorgan för att förbättra miljön i Östersjön - Helcom-sekretariatet, Vasab, (Vision and Strategies around the Baltic Sea), Finlands miljöcentral Syke och det nordiska forskningsinstitutet Nordregio.

- Syftet med mötet och nätverket är att arbeta fram bättre kunskap, bättre planer och bättre förståelse för hela havsplaneprocessen. Hur omvärlden och intressenter kan få en bättre förståelse för havsplanerarens jobb. Axel Wenblad, senior rådgivare och oberoende havsplaneexpert, håller ihop dagen och vi hoppas på produktiva och givande dagar i Umeå. Därför är det viktigt med stort deltagande så vi får in många perspektiv, avslutar Susanne Gustavfsson.

Publicerad: 2019-03-12
Sidansvarig: Webbredaktion