Tack för att ni deltog i samrådet!

Stort tack till alla som deltog i samrådet om havsplaner för Sverige. Vi på Havs- och vattenmyndigheten värdesätter den tid ni lagt ner på detta.

– Tack för värdefulla mötena och alla skriftliga svar. De skriftliga svaren är nu en del av arbetet med nästa version av förslag till havsplaner, säger Thomas Johansson, chefen för havsplanering på Havs- och vattenmyndigheten.

Nu behandlar vi allt ni skickat in

Just nu går vi fortfarande igenom alla synpunkter och förslag ni skickat till oss. Länsstyrelserna hjälper oss med svaren från kommuner.

Rätt förväntningar

Många ska samsas om havet. Och i samrådssvaren blir det återigen tydligt att det finns önskemål som är svåra att kombinera, svåra att uppnå samtidigt.

– Så det slutliga förslaget till havsplan blir nog inte just så som var och en önskat, trots att man gett förbättringsförslag och att vi har läst och beaktat dem. Men vi går noga igenom alla synpunkter och gör en helhetsbedömning av dem, och vidareutveckla förslagen till havsplaner.

Nästa formella steg – granskning i mars

I mars 2019 startar nästa formella steg, nämligen granskning av förslagen till havsplaner, så som förslagen kommer att se ut efter samrådet.

Granskningen innebär att vi håller förslaget tillgängligt, så att den som vill yttra sig kan göra det. Granskningen kommer att pågå 14 mars till 14 juni.

I samband med granskningen publicerar vi en samrådsredogörelse där vi beskriver vår hantering av samrådssynpunkterna och våra bedömningar och ställningstaganden.

Boka i er kalender

Boka gärna in granskningen i er organisations kalender redan nu:
14 mars till 14 juni.

Samråd för bättre havsplaner

Vi samrådde med er och andra för att få bra och förankrade havsplaner. Vi fick förbättringsförslag och kunskap om sådant vi borde få veta.

– Och nu har vi kommit långt på denna första havsplan för Sverige, men arbetet har också visat att det behövs mer kunskap kring haven och det går att utveckla den storskaliga statlig planering och samspelet där, säger Thomas Johansson.

Vi är övertygade om att havsplanerna blir bättre och mer välförankrade när fler deltar. Tack! 

Läs mer på sidan Samrådet i siffror.

Samrådsmöte om havsplaner.

Stort tack till alla som deltog i samrådet om havsplaner. Havs- och vattenmyndigheten värdesätter den tid ni lagt ner. Under samrådet träffade vi branscher, kommuner, intresseorganisationer, myndigheter, lärosäten och grannländer för att svara på deras frågor, så att de kunde ge skriftliga synpunkter och förslag. Bilden är från ett samrådsmöte med branschorganisationer och intresseorganisationer.

Publicerad: 2018-10-09
Sidansvarig: Webbredaktion