Havsplaneringsnyheter 16 november 2020

Utvärdering av havsplaneringen

Nu utvärderar vi Sveriges havsplaneringsprocess. Därför får ett stort urval deltagare snart en enkät med frågor om vad de tyckte och om hur processen kan förbättras.

Just nu utvärderar Havs- och vattenmyndigheten Sveriges nationella havsplaneringsprocess. Utvärderingen görs externt av Havsmiljöinstitutet och Nordregio, på uppdrag av oss.

Därför kommer ett urval av alla i havsplaneringen att få ett mejl av Havsmiljöinstitutet och Nordregio, med en enkät. Resultaten från enkäten ska användas för att förbättra nästa omgång havsplanering.

Därför är vi väldigt tacksamma om ni svarar. Vi vill gärna förbättra arbetet med Sveriges havsplanering, och därför vill vi höra era åsikter och konkreta förslag på förbättringar!

Publicerad: 2020-11-16
Sidansvarig: Webbredaktion