Den 14 mars startar granskning av förslag till havsplaner

Om fem veckor publicerar Havs- och vattenmyndigheten ett reviderat förslag till havsplaner. Ni kan granska förslaget från 14 mars till 14 juni.

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden.

– Efter samrådet 2018 har HaV reviderat förslagen till havsplaner. Granskningen innebär att den som vill kan yttra sig om de reviderade förslagen, så som de ser ut efter samrådet, säger Thomas Johansson, chef på enheten för havsplanering.

Under granskningen förväntar vi oss inte många nya förslag till ändringar, utan i första hand kommentarer på de revideringar vi gjort efter samrådet. Kommentarer skickar vi sedan med till regeringen tillsammans med förslagen till havsplan.

Datum för möten

I granskningen ordnar vi färre möten än i samrådet, eftersom detta är en granskning och inget samråd. Kommuner och regioner blir inbjudna av Länsstyrelsen till möte där Havs- och vattenmyndigheten är med via nätet.

Bra att veta

Dialogen om havsplaner har pågått sedan 2016. År 2017 stämde vi av ett tidigt utkast till havsplaner och 2018 samrådde vi om förslag till havsplaner.

Prenumerera på nyheter om havsplanering

Följ havsplaneringen på www.havochvatten.se/havsplanering

Publicerad: 2019-02-07
Sidansvarig: Webbredaktion