Havsplaneringsnyheter 21 juni 2023

Samrådsmöten om förslag till ändrade havsplaner

I höst, mellan 14 september och 15 december, kommer förslag till ändrade havsplaner ut på samråd. I samband med detta bjuder Havs- och vattenmyndigheten (HaV) in olika aktörer till en serie informationsträffar om förslagen.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. 2

Foto: Ingvar Lagenfeldt

Nu pågår arbetet med att ta fram förslag till ändrade havsplaner. Syftet är att möta behovet av ökad elproduktion genom att skapa förutsättningar för mer energiutvinning i havet i form av havsbaserad vindkraft. Processen innebär samverkan och dialog med många olika aktörer på både lokal och nationell nivå.

Förslagen publiceras på HaV:s webbplats

I höst, mellan 14 september och 15 december, kommer förslagen ut på samråd. Då kommer de att publiceras på Havs- och vattenymdighetens webbplats, och alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter på dem. Under den här havsplaneringsomgången kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter digitalt.

Boka in i kalendern - informationsträffar om förslagen

I samband med att förslagen kommer ut på samråd arrangerar HaV en serie informationsträffar för olika aktörer. HaV informerar om samrådsförslagen, de resonemang och överväganden som gjorts samt hur olika aktörer kan bidra med kunskap och påverka. Informationsmötena är också ett tillfälle för deltagarna att ställa frågor om förslagen till havsplaner, och lyfta perspektiv utifrån den egna verksamheten.

Kommuner, regioner och länsstyrelser

Informationsträffar för kommuner, regioner och länsstyrelser arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med länsstyrelserna i Västra Götaland, Västernorrland och Kalmar.

 • 10 oktober, Luleå
 • 11 oktober, Örnsköldsvik
 • 12 oktober, Gävle
 • 17 oktober, Göteborg
 • 18 oktober, Kristianstad
 • 19 oktober, Linköping

Yrkesfiskare

 • 27 oktober, kl. 10.00 till 12.00, Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg. Det kommer finnas möjlighet att delta digitalt.

Projektutvecklare inom vindkraft

 • 8 november, 13.00-15.00, digitalt möte
  (Obs. ändrat datum)

Bransch- och intresseorganisationer

 • 9 november, kl. 13.00-15.00, digitalt möte

Akademi och myndigheter

 • 16 november, kl. 13.00-15.00, digitalt möte

Mötesinbjudan till de möten som arrangeras av HaV mejlas ut separat.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-12-05

  Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

 2. Aktuellt 2023-12-04

  På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

 3. Aktuellt 2023-12-01

  I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2023-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion