Projekt

En stor del av samverkan om havsplanering mellan grannländer sker i projekt till stor del finansierade genom EU-medel. Sverige har tagit en ledande roll i både Pan Baltic Scope och Baltic SCOPE som du kan läsa om nedan.

  • Baltic Lines – Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans 2016-2019
  • ClimeMarine – effekter av klimatförändring i marin planering 2018 - pågående
  • Hav möter land 2010-2013