eMSP 2021–2024

Projektet “Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region” gjorde det möjligt för myndigheter och beslutsfattare från sju olika länder att lära av varandra och hitta gemensamma lösningar. Projektet fokuserade på havsplanering och tillämpning av havsplaner.

Projektet "Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning
topics in North and Baltic Seas Region”, som förkortas “eMSP NBSR” av EU-kommissionen, hade femton partners från sju olika länder runt Östersjön och vid Nordsjön. Ministeriet för ekonomiska frågor och klimat i Nederländerna koordinerade projektet.

Gemensamt lärande

Syftet var att göra det möjligt för havsplaneringsmyndigheter och beslutsfattare i de berörda regionerna att effektivt lära av varandra genom att tillsammans identifiera problem och lösningar som relaterar till genomförande av havsplanering och tillämpning av havsplaner. Viktiga utgångspunkter var de politikområden inom EU som har beröring på förvaltningen av havet och kopplingen land och hav, exempelvis EU:s gröna giv. Projektet drevs som en så kallad ”community of practice” (praxisgemenskap) som innebär ett gemensamt lärande, där även det vetenskapliga perspektivet finns med.

HaV ledde arbete om ekosystembaserad havsplanering

Projektet pågick från den 1 september 2021 till den 29 februari 2024.

Projektets totala budget uppgick till 3 113 423 EUR, varav maximalt 80 procent (2 469 146 EUR) kunde utgöras av bidrag från Europeiska havs- fiske- vattenbruksfonden, EHFVF.

I projeket ledde Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med Helcom, ett arbete om ekosystembaserad havsplanering.

Här kan du ta del av projektresultaten.

Publicerad: 2023-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion