Internationellt

Havsplanering bedrivs i ett ökande antal länder i världen och inom EU är havsplanering är ett viktigt verktyg för genomförandet av den integrerade havspolitiken. 

Att samverka internationellt är en del i den svenska nationella havsplaneringen. Samverkan sker både genom formella kanaler och genom projekt. Den är en del i att skapa havsplaner som baseras på bästa tillgängliga kunskap, är förankrade gentemot våra grannländer och bygger på gemensamma principer kring havsplanering.