Havsmiljöförvaltning

Marina arter, samhällen, livsmiljöer och funktioner ska skyddas och bevaras, samtidigt som människans behov av resurser tillgodoses. Genom en långsiktig havsmiljöförvaltning kan vi skydda en oumbärlig resurs för människan och samhället.