Direktiv och vägledningar för arbetet med havsmiljö­direktivet och havsmiljö­förordningen

Här hittar du länkar till dokument som är kopplade till arbetet med havsmiljö­direktivet och havsmiljö­förordningen.

Hitta på sidan

Direktiv och förordning

På vår hemsida beskriver vi många processer och arbetsvägar för genomförandet av direktivet. Överallt där så är relevant länkar vi till bakgrundsmaterial, både till dokument, rapporter och andra hemsidor. Om du redan här och nu vill titta närmare på vissa bitar så kan du leta bland följande dokument:

Vägledningsdokument

Kriterier för att kunna bedöma miljöstatus

När Europeiska kommissionen beslutade om havsmiljödirektivet 2008 saknades en detaljerad vägledning om vilka kriterier som ska ingå  i en bedömning av havens miljöstatus. Därför angav man i direktivet att medlemsländerna skulle utveckla kriterier och indikatorer gemensamt och att det skulle vara klart den 15 juli 2010.

Arbetet leddes av Internationella havsforskningsrådet (ICES) och EU:s gemensamma forskningscenter (JRC) och resulterade i ett särskilt kommissionsbeslut (2017/848/EU) Pdf, 560.5 kB.. Flera svenska experter deltog i de arbetsgrupper som tog fram förslag till kriterier och indikatorer.

Publicerad: 2014-02-13
Granskad: 2018-07-12
Sidansvarig: Webbredaktion