Hitta på sidan

Regionala samarbeten

Det finns två internationella konventioner för att skydda de känsliga miljöerna i Östersjön och Nordostatlanten: Helcom respektive Ospar. Särskilt i Östersjöområdet förs en dialog kring havsplanering inom konventionsarbetet. Det finns dessutom ett särskilt forum för fysisk planering, Vision and Strategies around the Baltic Sea (Vasab), som är ett samarbete mellan de ministrar som har ansvar för fysisk planering i Östersjöregionen.

Östersjön

Helcom och Vasab

Arbetet med havsplanering tar avstamp i handlingsplanen för Östersjön: Baltic Sea Action Plan (BSAP).

Helcom och Vasab antog gemensamt principer för havsplanering i Östersjön 2010. Samtidigt bildade man en gemensam arbetsgrupp för havsplanering där Sverige genom Havs- och vattenmyndigheten deltar. Gruppen heter Joint HELCOM-VASAB MSP Working Group och har bland annat utvecklat färdplaner för havsplaneringsarbetet i Östersjöregionen samt riktlinjer för hur ekosystemansatsen bör tillämpas i havsplanering och hur samverkan mellan havsplanerande länder bör ske. Som stöd för arbetet finns en data expert-grupp. Gruppen har bland annat bidragit till publicering av Östersjöländernas havsplaner i kartverktyget Basemaps. HaV deltar i gruppens arbete.

Nordostatlanten

Ospar

Inom ramen för havsplaneringen stöttar HaV arbetsgruppen Intersessional Correspondence Group on Offshore Renewable Energy Development (ICG-ORED) i frågor som rör utveckling av förnybar havsbaserad energi. Gruppen etablerades år 2021 av det europeiska nätverket Ospar. Den leds av Nederländerna, och har Sverige och Storbritannien som med-sammankallande. Utöver att stötta gruppens framdrift, har HaV haft ett särskilt fokus på utvecklingen av ramverket för bedömning av kumulativa miljöeffekter. Arbetet som bedrivs inom ICG-ORED är direkt relevant för havsplaneringsarbetet i Sverige.

Publicerad: 2021-10-11
Sidansvarig: Webbredaktion