Hitta på sidan

Regionala samarbeten

Det finns två internationella konventioner för att skydda de känsliga miljöerna i Östersjön och Nordostatlanten: Helcom respektive Ospar. Särskilt i Östersjöområdet förs en dialog kring havsplanering inom konventionsarbetet. Det finns dessutom ett särskilt forum för fysisk planering, Vision and Strategies around the Baltic Sea (Vasab), som är ett samarbete mellan de ministrar som har ansvar för fysisk planering i Östersjöregionen.

Östersjön

Helcom och Vasab

Arbetet med havsplanering tar avstamp i handlingsplanen för Östersjön: Baltic Sea Action Plan (BSAP).

Helcom och Vasab antog gemensamt principer för havsplanering i Östersjön 2010. Samtidigt bildade man en gemensam arbetsgrupp för havsplanering där Havs- och vattenmyndigheten deltar. Gruppen heter Joint HELCOM-VASAB MSP Working Group och har bland annat utvecklat färdplaner för havsplaneringsarbetet samt riktlinjer för hur ekosystemansatsen bör tillämpas i havsplanering och hur samverkan mellan havsplanerande länder bör ske. Som stöd för arbetet finns en data expert-grupp.

Nordostatlanten

Ospar

Utbyte av erfarenheter mellan länderna i Nordostatlanten har fram till 2015 ägt rum i en särskild arbetsgrupp för havsplanering inom Ospar. Havs- och vattenmyndigheten deltog i gruppens arbete. Samarbete i Nordsjöområdet sker bland annat genom projektet NorthSEE. Ännu finns inget permanent samarbete liknande det som finns i Östersjön, men det pågår dialog mellan länderna för att etablera en samarbetsplattform om havsplanering.

Publicerad: 2021-10-11
Sidansvarig: Webbredaktion