Hitta på sidan

Pan Baltic Scope – för bättre havsplaner

Pan Baltic Scope var ett samarbete mellan 12 myndigheter och organisationer runt Östersjön. Vi arbetade för bättre havsplaner. Här hittar du resultaten från Pan Baltic Scope.

Logga panbalticscope

Pan Baltic Scope bidrog till mer samordnade havsplaner i Östersjöregionen och till mekanismer för samarbete över gränserna. Vi utvecklade gemensamma verktyg och angreppssätt, och samarbetade i gränsöverskridande frågor, vilket stödde den nationella havsplaneringen.

I arbetet deltog ansvariga myndigheter från EU-länderna runt Östersjön samt Åland, liksom Helcom, Vasab, Syke och Nordregio. Projektet pågick 2018 och 2019 och leddes av Havs- och vattenmyndigheten.

Resultat

Maximera ekonomiska nytta med minsta möjliga miljöskada. Det gör applikationen PlanWise4Blue som är både gratis och online. Estland använder applikationen i sin havsplanering.

Åland har kartlagt blå ekonomi, och samlat lokal kunskap genom workshopar och fältbesök i rapporten Lokala perspektiv på havs- och kustplanering - Bakgrundsrapport till Ålands landskapsregerings arbete med havsplan (pdf)

Låt befolkningen rita på webben vilka områden de tycker är viktiga – känslomässigt, i yrket och på fritiden. Tjuvkika på Ålands enkät med karta.

Testa havsplanens kumulativa miljöpåverkan med öppen kod eller webbtjänst Cumulative impact Assessment Toolbox. Ladda ner koden från GitHub.Handbok i ekosystemansatsen och strategisk miljöbedömning för havsplaner Ecosystem-Based Approach in MSP – a Sub-basin SEA Inclusive Handbook

Grön infrastruktur i havet och viktiga platser för fisk Mapping of Green Infrastructure: Pan Baltic Scope Approach

Tre fullpackade fallstudier visar hur en kan samarbeta från lokalt till regionalt och över ett helt hav, näringar och planerare från Finland-Åland-Sverige.


Rekommendationer om vägen framåt, på fem teman: Bättre tillsammans, Havsplanering för alla, Se bortom gränsen, Rädda havet – öka välståndet, och Gör det rätta! Project recommendations for bringing better maritime spatial plans in the Baltic Sea Region (pdf)

Se föreläsningar på video från vår avslutningskonferens #MSPglobal.Du hittar fler verktyg och resultat på vår engelska webbplats www.panbalticscope.eu.

Havsplanering

Det är många som ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt. Läs om havsplanering.

Mer om Pan Baltic Scope

EU-kommissionen var med och finansierad projektet, med pengar från Havs- och fiskerifonden.

Projektet stödde genomförandet av EU:s havsplaneringsdirektiv och målen i EU:s strategi för Östersjöregionen, målen för blå ekonomi och EU2020-strategin, liksom Helcoms handlingsplan och Vasabs långsiktiga perspektiv för den territoriella utvecklingen av Östersjöregionen.

Pan Baltic Scope bidrog till att skapa förtroende mellan deltagarna – en avgörande ingrediens för gränsöverskridande samarbete.

Logga pan baltic scope och EU.
Publicerad: 2018-06-01
Uppdaterad: 2019-04-03
Sidansvarig: Webbredaktion