Nya riksintressen för fiske påverkar havsplaner

Tidigare i år var förslag till nya eller ändrade riksintresseområden för yrkesfiske på remiss. På Havs- och vattenmyndigheten pågår ett intensivt arbete med att ta hand om de synpunkter som kommit in och bearbeta riksintresse yrkesfiske. Översynen av riksintresset påverkar även havsplanerna.

– Ändrade riksintresseanspråk innebär att vi får nytt underlag för havsplaneringen, säger Eva Rosenhall, tillförordnad enhetschef för havsplanering på Havs- och vattenmyndigheten. Det underlaget behöver vi väga mot andra intressen och anspråk, precis som vi gjort när Trafikverket och Försvarsmakten pekat ut nya riksintresseområden för sjöfart respektive försvar under tiden som havsplaneringen pågått.

Remissen om riksintresse yrkesfiske var ute från april till och med augusti.

Prenumerera på nyheter om havsplanering.

Publicerad: 2019-10-31
Sidansvarig: Webbredaktion