Havsplaneringsnyheter 29 januari 2024

Ny forskning om havsbaserad vindkraft på gång

Hur kan havsbaserad vindkraft samexistera med människa och miljö på ett hållbart sätt? Sex nya forskningsprojekt ska ge svar. HaV och Naturvårdsverket finansierar via Miljöforskningsanslaget.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. 5

Foto: Karl Johan Nylén

Det övergripande målet är att ge samhället verktyg för att relativt snabbt kunna öka energiförsörjningen samtidigt som man minimerar negativ påverkan på den blå ekonomin, de marina ekosystemen och de ekosystemtjänster som haven ger.

Läs mer om de beviljade forskningsprojekten här:

Forskningsprojekt ska ge ny kunskap om havsbaserad vindkraft - Aktuellt - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Havsbaserad vindkraft i samexistens med människa och miljö (naturvardsverket.se)

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2024-01-29
Sidansvarig: Webbredaktion