Aktuellt 29 januari 2024

Forskningsprojekt ska ge ny kunskap om havsbaserad vindkraft

Hur kan havsbaserad vindkraft samexistera med människa och miljö på ett hållbart sätt? Sex nya forskningsprojekt ska ge svar. Naturvårdsverket och HaV finansierar via Miljöforskningsanslaget.

När Lillgrunds vindkraftspark togs i drift i december 2007 var det världens tredje största vindkraftspark. De 48 vindkraftverken har en effekt på 2,3 MW vardera. Foto: Ingvar Lagenfelt

Undervattensbuller, turism, flyttande fladdermöss, syresättning av Östersjön… de nya forskningsprojekten, som pågår från 2024 till 2026, har stor bredd. Mats Svensson, chef för HaV:s havsförvaltningsavdelning, räknar med att de ska producera ny kunskap som blir till nytta för myndigheten i arbetet med att ta fram ett förslag till ändrade havsplaner, där en större utbyggnad av havsbaserad vindkraft inkluderas.

– Ett av projekten ska till exempel undersöka hur havsbaserade vindparker påverkar fisk och biologisk mångfald, och deras samexistens med fiske och naturvård. Om vi får större förståelse för vindkraftens miljöeffekter så bidrar det till att vi kan fatta klokare beslut och göra bättre havsplaner, säger han.

Foto: Maja Kristin Nylander

Foto: Maja Kristin Nylander

Konsekvenser av kollisioner

Hans kollega Susanne Eriksson är chef på enheten för miljöuppföljning som hanterar HaV:s arbete med forskningsfrågor. Hon exemplifierar med ett projekt som ska studera risker och konsekvenser av kollisioner mellan fartyg och havsbaserade vindkraftverk.

– Det saknas erfarenheter av sådana händelser i svenska vatten. Vi hoppas att projektet ska ge ny information som gör att samhället bättre kan hantera risker och förbättra miljöskyddet.

Nära samarbete

Miljöforskningsanslagets budget hanteras av Naturvårdsverket. HaV:s experter jobbar nära verkets forskningsenhet med att ta fram forskningsbehov, arbeta fram utlysningar och i slutändan hjälpa till i arbetet med att ta emot forskningsresultaten.

Gynnar hela samhället

Det övergripande målet är att ge samhället verktyg för att ganska snabbt kunna öka energiförsörjningen. Samtidigt vill man minimera negativ påverkan på den blå ekonomin, de marina ekosystemen och de ekosystemtjänster som haven ger.

– Det är alltså inte bara vi och Naturvårdsverket som får nytta av forskningen. Andra myndigheter och branscher, ja alla aktörer som jobbar med havsbaserad vindkraft får ökade kunskaper, förklarar Susanne Eriksson.

Läs mer om projekten på Naturvårdsverkets webbplats.

Det här är Miljöforskningsanslaget
Miljöforskningsanslaget har en budget på cirka 94 miljoner kronor årligen. Pengarna används för att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete. Läs mer om anslaget här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2024-01-29
Sidansvarig: Webbredaktion