Kartor över ekologiska värden och belastningar i havet

Nationellt täckande kartor över ekologiska värden och belastningar i havet. Låter det intressant? Nu finns det.

Symphony är ett integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering. Med Symphony kan man beräkna den sammanlagda miljöpåverkan i havet. Beräkningarna baseras på en transparent vetenskaplig metod som framförallt baseras på nationellt täckande kartor över ekologiska värden och belastningar från mänskliga verksamheter.

  • Gröna kartan visar alla ekologiska värden som ligger till grund för kartorna.
  • Känslighetsmatrisen visar hur de ekologiska värdena påverkas av belastningarna.
  • Metadata visar påverkanslager och beskriver hur datan har tagits fram och skalats.

Symphony visar också hur miljöpåverkan blir med och utan havsplaner.

Utforska materialet med geodata och lager

Du kan utforska materialet genom att tända och släcka lager i våra rapporter eller genom att ladda ned geodata.

Spana in rapporten och datan här.

Publicerad: 2018-04-26
Sidansvarig: Webbredaktion