Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats

Rapporten beskriver metoden som används inom planeringsstödet Symphony som används inom statlig havsplanering.

Sammanfattning

Symphony beräknar den kumulativa, sammanlagda, miljöpåverkan i havet. Beräkningarna baseras på en transparent vetenskaplig metod som framförallt baseras på nationellt täckande kartor över ekologiska värden och belastningar från mänskliga verksamheter.

Genom Symphony kan havsplanernas effekt på miljöpåverkan bedömas och resultatet påverkar havsplanernas utformning. Denna rapport är framtagen för havsplaneringens samrådsskede 2018.

Mycket nyttigt i bilagorna

Du kan tända och släcka lager i den första kartan i bilaga 1 och 2 för att utforska materialet. Då behöver du en pdf-läsare som stödjer den funktionen, till exempel Adobe Reader eller Foxit Reader.

Till rapporten hör flera bilagor

  • Metadata visar båda kartorna från de olika påverkanslagerna och beskriver hur de data som påverkanslagerna representerar har tagits fram och skalats.
  • Gröna kartan visar alla ekologiska värden som ligger till grund för kartorna.
  • Känslighetsmatrisen visar hur de ekologiska värdena påverkas av belastningarna.
  • Nuläget utan havsplan (bilagor 4 abc)
  • Nuläget med havsplan, alltså havsplanens påverkan om den hade implementerats direkt (bilagor 5 abc)
  • Utblick på hur miljöpåverkan utvecklats till år 2030 utan havsplan (bilagor 6 abc)

Geodata

Processlogg Zip, 1.9 MB. (1.92 MB)

Naturvärden och belastningar i olika hav

Bottniska viken Zip, 70.2 MB. (70.18 MB)

Västerhavet Zip, 69.5 MB. (69.51 MB)

Östersjön Zip, 70.1 MB. (70.06 MB)

Publicerad: 2018-04-10
Uppdaterad: 2020-09-04
Sidansvarig: Webbredaktion