Långsiktig strategi för Havs- och vattenmyndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020

I rapporten redovisas Havs- och vattenmyndighetens långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020.

Strategin syftar till att förtydliga och stärka myndighetens bidrag regional tillväxt.  Ett syfte är också att bättre synliggöra och kommunicera Havs- och vattenmyndighetens roll och ambitioner i tillväxtarbetet för myndighetens samverkanspartner. 

Strategin beskriver hur och inom vilka verksamhetsområden Havs- och vattenmyndigheten huvudsakligen kommer att medverka i tillväxtarbetet. Den långsiktiga strategin togs fram inom ramen för ett regeringsuppdrag som redovisades för Näringsdepartementet i mars 2015.

Publicerad: 2015-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion