Konsekvensbedömningar vid framtagande av havsplaner

Sverige står inför införande av statlig fysisk planering av havet. En viktig del av planeringen handlar om att bedöma planernas konsekvenser för samhället och havsmiljön.

Omslag till rapport. Illustration.

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:1 innehåller förslag på hur samhällsekonomiska konsekvensanalyser kan genomföras i havsplaneringen. I rapporten finns förslag på metod och tillvägagångssätt för de samhällsekonomiska konsekvensanalyserna och hur analysarbetet kan integreras i planeringsprocessen och med miljöbedömningen av planerna. Rapporten innehåller också förslag på hur det arbete kring ekosystemtjänster som genomförts inom ramen för havsmiljöförvaltningen, kan vidareutvecklas och anpassas till behoven för den samhällsekonomiska konsekvensanalysen i havsplaneringsarbetet.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Publicerad: 2013-02-20
Sidansvarig: Webbredaktion