Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen

Detta är den version som gick ut på samråd.

Förslaget:

  • innehåller förslag till planeringsmål och strategier, liksom väsentliga frågor att hantera inom respektive planområde
  • redovisar även förslag på den fortsatt process för utarbetande av havsplaner inklusive arbetet med konsekvensbedömningar
  • avslutas med förslag till avgränsning av den miljöbedömning som
    ska genomföras enligt miljöbalken.

Förslaget var på samråd från september 2015 till mars 2016. Baserat på detta tog vi fram det beslutade dokumentet Färdplan havsplanering.

Publicerad: 2015-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion