Färdplan havsplanering

Färdplanen visar havsplaneringens mål och hur samhället ska samarbeta i planeringen.

Omslag till rapport.

Om färdplanen

  1. innehåller planeringsmål och planeringsstrategier, liksom väsentliga frågor att hantera inom respektive planområde
  2. redovisar även stegen i arbetet, alltså den fortsatta processen för utarbetande av havsplaner, inklusive arbetet med konsekvensbedömningar
  3. avslutas med en avgränsning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram enligt miljöbalken
Publicerad: 2016-09-28
Uppdaterad: 2016-10-04
Sidansvarig: Webbredaktion