Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014

I den slutliga nulägesbeskrivningen har vi sammanställt information om hur havets resurser nyttjas, vilka de framtida anspråken är och hur förutsättningarna ser ut.

Omslag till rapport. Illustration.

Om nulägesbeskrivningen

Ambitionen är att förmedla ett tvärsektoriellt perspektiv som kan bilda
utgångspunkt för den första cykeln av nationell havsplanering.

Publicerad: 2015-03-13
Sidansvarig: Webbredaktion