Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen

I rapporten anger vi hur vi tolkar ekosystemansatsen i förhållande till havsplaneringen och hur den kan komma till uttryck i arbetet. Förhoppningsvis kan den ge alla aktörer, som ska bidra i havsplaneringen, en gemensam bild av vad som ingår och hur arbetet kan bedrivas.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Genom att tillämpa ekosystemansatsen kan den kommande havsplaneringen bidra till ett hållbart nyttjande av haven.

I rapporten beskrivs hur ekosystemansatsen kan tillämpas i havsplaneringen. Tillämpningen ställer krav på vad vi ska uppnå och hur planeringsprocessen ska genomföras. En viktig del är att integrera miljöbedömning och samhällsekonomisk analys i planeringen.

Publicerad: 2012-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion