Öppna data och statistik

Öppna data är information som du kan använda, återanvända och dela med dig av - så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler.

Sök öppna data i metadatakatalogen HaVskatten

  • I söklistan finns data, statistik, karttjänster och andra informationsresurser som är tillgängliga för vidareutnyttjande.
  • Listan visar namn, beskrivning, villkor för användning och tekniska format.
  • Klicka på taggarna för att filtrera listan och på rubrikerna om du vill läsa mer och se kontaktinformation.