Öppna data och statistik

Öppna data är information som du kan använda, återanvända och dela med dig av – så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Här hittar du Havs- och vattenmyndighetens öppna data!