Sök data och statistik

I söksidan nedan hittar du exempelvis uppgifter om fosfor och kväve i sjöar, statistik över såld fisk, kartor för skyddade områden och data från miljöövervakningen. Du kan också hitta den officiella statistik som vi tar fram inom områdena fiske och havs- och vattenmiljö.

Havs- och vattenmyndigheten samordnar och beställer en stor mängd miljödata och statistik.

I söklistan finns data, statistik, karttjänster och andra informationsresurser som är tillgängliga för vidareutnyttjande. Listan är i bokstavsordning och visar namn, beskrivning, villkor för användning och de tekniska format som finns tillgängliga för användning.

Använd sökrutan och klicka på taggarna för att filtrera listan. Klicka på rubrikerna om du vill läsa mer och se kontaktinformation.

Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2018-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion