Vårt arbete med data & statistik

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten har en viktig roll som samordnare och beställare av en stor mängd miljödata och statistik inom en rad olika områden. Vi tar också fram officiell statistik inom områdena fiske samt havs- och vattenmiljö.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för insamling av miljödata från sjöar, vattendrag, grundvatten, kust och hav. Miljödata tillgängliggörs som öppna data genom Havs- och vattenmyndighetens datavärdar. Miljödata är fria för alla att använda och kan hämtas hem över internet.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar också för insamling av data om fiske och kommersiellt nyttjade fiskbestånd enligt EUs datainsamlingsförordning.

Miljödata är en del av den kunskapsbas som används för uppföljning av miljötillstånd enligt miljömål och EU-direktiv, internationella utvärderingar av miljötillståndet samt som grund för Sveriges åtgärdsbehov för en bättre vattenmiljö.

Data om fiske och kommersiellt nyttjade fiskbestånd används bland annat till vetenskaplig rådgivning inför att fiskekvoter sätts för EU:s medlemsländer.

Enligt Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig för officiell statistik inom statistikområdena Fiske samt Havs- och vattenmiljö.

Officiell statistik ska vara objektiv och allmänt tillgänglig, och vid framställning ska de i lagen nämnda kvalitetskriterierna tillämpas. Den officiella statistiken samordnas av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Publicerad: 2014-06-13
Sidansvarig: Webbredaktion