Om öppna data på Havs- och vattenmyndigheten

Hitta på sidan

Öppna data är information som du kan använda, återanvända och dela med dig av, så att du eller andra kan utveckla den och skapa nytta för fler.

All data från HaV är öppen för att göras tillgänglig för vidareutnyttjande . Du hittar våra öppna data via metadatakatalogens söksida.

Bakgrund

Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data handlar om att data från myndigheter och offentliga företag görs tillgängliga så att vem som helst kan använda dem. Syftet är att främja öppna data under förutsättning att informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och att det inte hotar Sveriges säkerhet.

Lagen påverkar inte andra lagar och regler för tillgång till data eller skyddet av personuppgifter. Lagen bestämmer reglerna när data begärs ut för att göras tillgänglig, avgifter, och hantering av sådan förfrågningar. Lagen gäller för myndigheter och vissa offentliga företag, med undantag för vissa kulturinstitutioner, skolor och public service-företag.

Data ska göras tillgängliga i befintligt format eller öppet, maskinläsbart format om det begärs. En förteckning över tillgängliga data ska publiceras av en statlig myndighet.

Hos Havs- och vattenmyndigheten är denna förteckning metadatakatalogens söksida.

Dataformat

Indata

Vid frågor om rekommenderade inrapporteringsformat kontakta oss.

Utdata

Vår information finns tillgänglig i följande utdataformat:

  • Excel
  • SHAPE
  • WMS
  • WFS
  • CSV
  • PDF
  • TXT
  • XML.

Titta i söklistan under respektive rubrik för att se vilket format som finns.

Publicerad: 2014-06-13
Uppdaterad: 2023-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion