Om öppna data på Havs- och vattenmyndigheten

Hitta på sidan

Enligt öppna data-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften.

PSI-direktivet

Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, syftar till att att främja den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data, under förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och att det inte innebär risker för Sveriges säkerhet.

Öppna data-direktivet har ännu inte genomförts i svensk rätt utan för närvarande gäller lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Vårt arbete med vidareutnyttjande av information

Vi strävar efter att alla våra data ska finnas avgiftsfritt med villkor som uppmuntrar till vidareutnyttjande. Vi strävar också efter att utveckla ändamålsenliga gränssnitt för både maskiner och människor. Genom diariet kan du söka inkomna handlingar till myndigheten.

Öppna data är information som du kan använda, återanvända och dela med dig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler.

Söksida för Havs- och vattenmyndighetens öppna data

Dataformat

Vid frågor om rekommenderade inrapporteringsformat kontakta oss.

Vår information finns tillgänglig i följande utdata-format:

 • Excel
 • SHAPE
 • WMS
 • WFS
 • CSV
 • PDF
 • TXT
 • XML.

Titta i söklistan under respektive rubrik för att se vilket format som finns.

Villkor och avgifter

Nuvarande tillgängliga informationsresurser är fria att använda. För våra datamängder och nättjänster använder vi fria villkor enligt Creative Commons Zero (CC0).

Du behöver inte ange Havs- och vattenmyndigheten som källa, men om du vill göra det så skriv "Havs- och vattenmyndigheten, HaV" som källhänvisning.

Diarium

Vi publicerar vårt diarium på hemsidan. Där kan du söka och få tillgång till information som rör inkomna till, och upprättade handlingar inom, myndigheten. Det diarium som finns på webben är en kopia av vårt diarium, där vissa uppgifter dolts. De uppgifter som dolts är bland annat

 • sekretessbelagda uppgifter,
 • personnummer,
 • namn (i vissa fall).
Publicerad: 2014-06-13
Granskad: 2022-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion