Om öppna data på Havs- och vattenmyndigheten

Hitta på sidan

Enligt PSI-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften.

PSI-direktivet

I EU-direktiv 2003/98/EG, det så kallade PSI-direktivet, står att offentliga organisationer ska sina information tillgänglig. Det ska ske på så sätt att de kan vidareanvändas och vidareutnyttjas för andra syften än vad de ursprungligen var skapade för.

Direktivet införlivades i svensk lagstiftning genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (SFS 2010:566). Lagens syfte är att främja en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandhålls av myndigeter. Myndigheter ska informera om de villkor och avgifter som tillämpas och informationen ska lämpligen lämnas elektroniskt.

Vårt arbete med vidareutnyttjande av information

Genom diariet kan du söka inkomna handlingar till myndigheten. Vi strävar också efter att alla våra miljödata ska finnas avgiftsfritt med villkor som uppmuntrar till vidareutnyttjande.

Öppna data är information som du kan använda, återanvända och dela med dig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler.

Dataformat

Vår information finns tillgänglig i följande format:

 • Excel
 • SHAPE
 • WMS
 • WFS
 • CSV
 • pdf
 • TXT
 • XML.

Titta i söklistan under respektive rubrik för att se vilket format som finns.

Villkor och avgifter

Nuvarande tillgängliga informationsresurser är fria att använda. För våra datamängder och nättjänster använder vi fria villkor enligt Creative Commons Zero (CC0).

Du behöver inte ange Havs- och vattenmyndigheten som källa, men om du vill göra det så skriv "Havs- och vattenmyndigheten, HaV" som källhänvisning.

Diarium

Vi publicerar vårt diarium på hemsidan. Där kan du söka och få tillgång till information som rör inkomna till, och upprättade handlingar inom, myndigheten. Det diarium som finns på webben är en kopia av vårt diarium, där vissa uppgifter dolts. De uppgifter som dolts är bland annat

 • sekretessbelagda uppgifter
 • personnummer
 • namn (i vissa fall).
Publicerad: 2014-06-13
Granskad: 2021-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion