Officiell statistik - havs- och vattenmiljö

Inom statistikområdet havs- och vattenmiljö ingår statistik om tillförsel av näringsämnen till kusten, växtplankton och fisk i sötvatten, näringsämnen i sjöar och vattendrag, samt vattenkemi i grundvatten. Två statistikprodukter ingår: Sötvatten- miljötillstånd och Kust och hav- miljötillstånd: tillförsel av kväve och fosfor till kusten