Inom statistikområdet ingår två statistikprodukter:

  • Sötvatten - miljötillstånd
  • Kust och hav - miljötillstånd: tillförsel av kväve och fosfor till kusten