Officiell statistik - havs- och vattenmiljö

Inom statistikområdet havs- och vattenmiljö ingår statistik om tillförsel av näringsämnen till kusten, växtplankton och fisk i sötvatten, näringsämnen i sjöar och vattendrag, samt vattenkemi i grundvatten.

Två statistikprodukter ingår:

  • Sötvatten- miljötillstånd
  • Kust och hav- miljötillstånd: tillförsel av kväve och fosfor till kusten

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveries officiella statistik.

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.