Staten och havet mot en hållbar framtid

Fysisk planering av havet är ingen ny tanke. Rapporten Staten och havet mot en hållbara framtid belyser viktiga hållpunkter ur historien, för att visa på hur havsplanering varit på agendan sedan länge.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:13 gör en tillbakablick på hur fysisk planering av naturens resurser har vuxit fram under åren.

Rapporten sätter den kommande havsplaneringen i ett historiskt perspektiv genom att ge en kortfattad och kronologisk beskrivning av viktiga hållpunkter i utvecklingen av svensk havspolitik och fysisk planering av havet.

Förhoppningsvis kan rapporten ge alla aktörer, som ska bidra i havsplaneringen, en gemensam förståelse för den historiska utvecklingen och en påminnelse om att statens intresse av naturresursplanering går långt tillbaka i tiden och att den också tidigare omfattat havet.

Den nu påtänkta statliga havsplaneringen har en lång historia som utgör grunden för ett fortsatt arbete.

Publicerad: 2013-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion