Process och kommunikation

Här kan du ta del av processbeskrivning och kommunikationsstrategi som hör till uppdraget med ändrade havsplaner. Dokumenten beskriver bland annat den övergripande havsplaneringsprocessen, dialog och samverkan samt hur kommunikationen ska gå till under planeringsfasen.

Processbeskrivning

Havsplaneringen är en bred process som involverar många aktörer. Syftet med processbeskrivning är att beskriva den övergripande processen för havsplaneringsarbetet, förutsättningarna för deltagande under den här planeringsomgången samt den löpande dialogen och samverkan.

Här kan du ta del av processbeskrivningen Pdf, 395.8 kB.

Kommunikationstrategi

Som stöd för havsplaneringsprocessen har Havs-och vattenmyndigheten tagit fram en kommunikationsstrategi som ger vägledning för myndighetens kommunikationsarbete under planeringsfasen. Kommunikationsstrategin beskriver de prioriterade målgrupperna i havsplaneringsprocessen, målsättningarna med kommunikationen och olika aktörers roller.

Här kan du ta del av kommunikationsstrategin Pdf, 198.4 kB.

Publicerad: 2023-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion