Havsplaneringsnyheter 6 april 2023

Nytt steg i arbetet med att ta fram ändrade havsplaner

Nu redovisas det uppdrag som utgör steg ett i arbetet med att uppdatera havsplanerna med fler områden för energiutvinning. Under steg två, som är planeringsprocessen, fortsätter HaV med avvägningar mellan olika intressen utifrån en helhetssyn på havet.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund.

Foto: Ingvar Lagenfelt

Regeringsuppdraget som handlar om att uppdatera havsplanerna är uppdelat i två steg där olika deluppdrag ingår. Under steget som nu redovisats, har myndigheterna som ingår i uppdraget tagit fram ett underlag med områden som kan bli aktuella för energiutvinning i havet. Uppdraget samordnades av Energimyndigheten och lämnades till regeringen den 31 mars.

Under steg två som har påbörjats parallellt, arbetar Havs- och vattenmyndigheten med att planera in ändringar i havsplanerna.

Ta del av hela nyheten här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-04-06
Sidansvarig: Webbredaktion