Havsplaneringsnyheter 6 april 2023

Nytt steg i arbetet med att ta fram ändrade havsplaner

Nu redovisas det uppdrag som utgör steg ett i arbetet med att uppdatera havsplanerna med fler områden för energiutvinning. Under steg två, som är planeringsprocessen, fortsätter HaV med avvägningar mellan olika intressen utifrån en helhetssyn på havet.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund.

Foto: Ingvar Lagenfelt

Regeringsuppdraget som handlar om att uppdatera havsplanerna är uppdelat i två steg där olika deluppdrag ingår. Under steget som nu har reovisats, har myndigheterna som ingår i uppdraget tagit fram ett underlag med områden som kan bli aktuella för energiutvinning i havet. Uppdraget samordnades av Energimyndigheten och lämnades till regeringen den 31 mars.

Under steg två som har påbörjats parallellt, arbetar Havs- och vattenmyndigheten med att planera in ändringar i havsplanerna.

Ta del av hela nyheten här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-08

    EU:s medlemsstater har antagit rekommendationer om begränsning av fysiska störningar på havsbotten och förlust av havsbotten. HaV har deltagit i arbetet som ligger till grund för rekommendationerna.

  2. Aktuellt 2023-06-08

    Finska Trafikledsverket och Outokumpu Stainless Oy har ansökt om tillstånd för muddring av Röyttä farled i Torneå och anläggande av en ny utfyllnadsbassäng.

  3. Aktuellt 2023-06-08

    Spökgarn och andra fiskeredskap som förloras i hav och sjöar kan bli dödsfällor för fiskar, fåglar och marina däggdjur. Men nu startar myndigheter, kommuner och yrkesfiskare ett systematiskt arbete för att kartlägga och samla in skräpet på ett effektivt sätt.

Publicerad: 2023-04-06
Sidansvarig: Webbredaktion