Havsplaneringsnyheter 8 maj 2023

Stödjer forskning om samexistens med havsbaserad vindkraft

HaV och Naturvårdsverket vill stödja forskning som ökar kunskapen inom området havsbaserad vindkraft i samexistens med människa och miljö. Sista ansökningsdag är 14 september 2023.

Foto: Fredrik T Lindgren.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på högst 5 miljoner kronor. Total budget för utlysningen är cirka 30 miljoner kronor.

Syftet med satsningen är att skapa och/eller sammanställa kunskap för väl underbyggda beslut för havsbaserad vindkraft. Det övergripande målet är att ge samhället verktyg för att relativt snabbt kunna öka energiförsörjningen samtidigt som man minimerar negativ påverkan på den blå ekonomin, de marina ekosystemen och de ekosystemtjänster som haven ger. För att kunna genomföra den föreslagna storskaliga utbyggnaden av havsbaserad vindkraft på ett säkert sätt behövs dock mer kunskap.

Läs mer om utlysningen här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-08

    EU:s medlemsstater har antagit rekommendationer om begränsning av fysiska störningar på havsbotten och förlust av havsbotten. HaV har deltagit i arbetet som ligger till grund för rekommendationerna.

  2. Aktuellt 2023-06-08

    Finska Trafikledsverket och Outokumpu Stainless Oy har ansökt om tillstånd för muddring av Röyttä farled i Torneå och anläggande av en ny utfyllnadsbassäng.

  3. Aktuellt 2023-06-08

    Spökgarn och andra fiskeredskap som förloras i hav och sjöar kan bli dödsfällor för fiskar, fåglar och marina däggdjur. Men nu startar myndigheter, kommuner och yrkesfiskare ett systematiskt arbete för att kartlägga och samla in skräpet på ett effektivt sätt.

Publicerad: 2023-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion