Havsplaneringsnyheter 8 maj 2023

Stödjer forskning om samexistens med havsbaserad vindkraft

HaV och Naturvårdsverket vill stödja forskning som ökar kunskapen inom området havsbaserad vindkraft i samexistens med människa och miljö. Sista ansökningsdag är 14 september 2023.

Foto: Fredrik T Lindgren.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på högst 5 miljoner kronor. Total budget för utlysningen är cirka 30 miljoner kronor.

Syftet med satsningen är att skapa och/eller sammanställa kunskap för väl underbyggda beslut för havsbaserad vindkraft. Det övergripande målet är att ge samhället verktyg för att relativt snabbt kunna öka energiförsörjningen samtidigt som man minimerar negativ påverkan på den blå ekonomin, de marina ekosystemen och de ekosystemtjänster som haven ger. För att kunna genomföra den föreslagna storskaliga utbyggnaden av havsbaserad vindkraft på ett säkert sätt behövs dock mer kunskap.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2023-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion