Havsplaneringsnyheter 15 februari 2022

Regeringen fattar beslut om Sveriges första havsplaner

Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen nu fattat beslut om. Havsplanerna har tagits fram av HaV i tät samverkan med över 150 organisationer – allt från länsstyrelser och kommuner till lokala föreningar.

Max 150 tecken i alternativtext.

Regeringen har fattat beslut om Sveriges första havsplaner. Foto: Ingvar Lagenfelt

HaV har lett en omfattande havsplaneringsprocess. Där har myndigheter representerat olika intressen som till exempel sjöfart och energi. De regionala perspektiven har fångats upp genom länsstyrelser och regioner. Kommuner har haft flera tillfällen att påverka liksom bransch- och intresseorganisationer som exempelvis skärgårdsföreningar och miljöorganisationer.

– Vi är väldigt nöjda att regeringen nu fattat beslut grundat på våra förslag. Havets resurser ska användas så att havsanknutna näringar, det som kallas blå ekonomi, kan utvecklas och växa samtidigt som ekosystemen bevaras och restaureras. Här blir havsplanerna ett mycket bra verktyg, säger Jakob Granit, generaldirektör vid HaV.

I slutet av 2019 lämnade HaV förslaget till Sveriges första havsplaner till regeringen. Arbetet med planerna har pågått i många år. Många ska samsas om havet – sjöfart, vindkraft, fiske, försvar, natur och människor. Grundtanken är att hav, liksom land, behöver ekosystembaserad fysisk planering. Havet kan naturligtvis användas på en mängd olika sätt, men det måste göras klokt för att vi ska kunna lämna över friska hav till kommande generationer.

Läs mer

Fler nyheter

  1. Havsplaneringsnyheter 2023-09-27

    Samrådsmöten om förslag till ändrade havsplaner, förenklade tillståndsprocesser och pågående beredningar för stora vindkraftsparker är några av de ämnen som tas upp i de samordnande länsstyrelsernas senaste nyhetsbrev om havs- och kustplanering.

  2. Havsplaneringsnyheter 2023-08-21

    Hur kan havsbaserad vindkraft samsas med andra intressen och verksamheter i havet? Nu finns en engelsk översättning av den kunskapssammanställning om samexistens som under våren togs fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten.

  3. Havsplaneringsnyheter 2023-06-21

    I höst, mellan 14 september och 15 december, kommer förslag till ändrade havsplaner ut på samråd. I samband med detta bjuder Havs- och vattenmyndigheten (HaV) in olika aktörer till en serie informationsträffar om förslagen.

Publicerad: 2022-02-15
Sidansvarig: Webbredaktion