Havsplaneringsnyheter 15 februari 2022

Regeringen fattar beslut om Sveriges första havsplaner

Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen nu fattat beslut om. Havsplanerna har tagits fram av HaV i tät samverkan med över 150 organisationer – allt från länsstyrelser och kommuner till lokala föreningar.

Max 150 tecken i alternativtext.

Regeringen har fattat beslut om Sveriges första havsplaner. Foto: Ingvar Lagenfelt

HaV har lett en omfattande havsplaneringsprocess. Där har myndigheter representerat olika intressen som till exempel sjöfart och energi. De regionala perspektiven har fångats upp genom länsstyrelser och regioner. Kommuner har haft flera tillfällen att påverka liksom bransch- och intresseorganisationer som exempelvis skärgårdsföreningar och miljöorganisationer.

– Vi är väldigt nöjda att regeringen nu fattat beslut grundat på våra förslag. Havets resurser ska användas så att havsanknutna näringar, det som kallas blå ekonomi, kan utvecklas och växa samtidigt som ekosystemen bevaras och restaureras. Här blir havsplanerna ett mycket bra verktyg, säger Jakob Granit, generaldirektör vid HaV.

I slutet av 2019 lämnade HaV förslaget till Sveriges första havsplaner till regeringen. Arbetet med planerna har pågått i många år. Många ska samsas om havet – sjöfart, vindkraft, fiske, försvar, natur och människor. Grundtanken är att hav, liksom land, behöver ekosystembaserad fysisk planering. Havet kan naturligtvis användas på en mängd olika sätt, men det måste göras klokt för att vi ska kunna lämna över friska hav till kommande generationer.

Läs mer

Fler nyheter

  1. Havsplaneringsnyheter 2021-10-19

    Den 4 augusti 2021 godkändes projektet “Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region” som förkortas “eMSP NBSR” av EU-kommissionen.

  2. Havsplaneringsnyheter 2020-11-16

    Nu utvärderar vi Sveriges havsplaneringsprocess. Därför får ett stort urval deltagare snart en enkät med frågor om vad de tyckte och om hur processen kan förbättras.

  3. Havsplaneringsnyheter 2020-04-03

    I april har tre av Sveriges grannländer sina förslag till havsplaner på samråd. Då kan alla lämna synpunkter på förslagen till havsplaner och de miljökonsekvenser de kan ge.

Publicerad: 2022-02-15
Sidansvarig: Webbredaktion