Förslag till Sveriges första havsplaner till regeringen

Den 17 december lämnade Havs- och vattenmyndigheten förslag till havsplaner till regeringen. När regeringen har beslutat havsplanerna kommer planerna att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar om hur havet bäst kan användas på olika platser. Även företag får vägledning av planerna.

Foto: Ingvar Lagenfelt

Foto: Ingvar Lagenfelt

– Havsplaner är till för att havet ska användas hållbart, nu och i framtiden. Havsplaneringen förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Publicerad: 2020-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion